Zadaj pytanie

Co nowego W świecie podatków

Spółka komandytowo-akcyjna Nowy Ład
Spółka komandytowo-akcyjna Nowy Ład

 

Przedsiębiorcy oczekują konkretnych i prostych informacji by podjąć dobrą decyzję.

Ruszamy z cyklem postów o spółkach.

Tłumaczymy dla WAS z podatkowego i "youtuberowego" na nasze.

 

Spółka komandytowo-akcyjna ( w skrócie SKA)  – co to naprawdę oznacza?

 

Minimalny kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej wynosi 50 000 zł.

Dla przypomnienia - minimalny kapitał w spółce z o.o. to 5 tys. zł.

 

Wkład wnoszony przez komplementariusza może polegać na:

 • przeniesieniu na spółkę prawa własności
 • przeniesieniu na spółkę innych praw
 • świadczeniu pracy


W spółce komandytowo-akcyjnej występuje co najmniej dwóch wspólników: komplementariusz i akcjonariusz.

Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej.

 

Dopuszczalne jest by komplementariuszem i akcjonariuszem była ta sama osoba.

 

Regulacje w przypadku jednoosobowych SKA nie są tak restrykcyjne, jak w przypadku jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Komplementariusz może swobodnie prowadzić sprawy SKA.

 

Co z ZUSem?

 

Wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej nie podlega ani ubezpieczeniu społecznemu, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Status jedynego wspólnika również nie powoduje powstania obowiązku opłacania składek ZUS.

 

Co z wypłacaniem zaliczek w trakcie roku?

 

Nie występują limity wypłat zaliczek na poczet  zysków. W spółce z o.o. limit wynosi 50% zysku.

 

Co z podatkiem?

 

Korzystne opodatkowanie SKA powoduje coraz większe zainteresowanie tą formą działalności.

W zależności od poziomu przychodu spółki:  9% (do 2 mln EUR) lub 19% (powyżej 2 mln EUR). Komplementariusza może od podatku PIT odliczyć kwotę podatku CIT zapłaconego przez Spółkę w proporcji przypadającej na wspólnika, obniżając realną stopę opodatkowania dochodu wspólnika.

Spółka zapłaci od dochodu podatek CIT 9%,  w momencie wypłaty dywidendy dla komplementariusza dopłaca 10% (stawka podatku od dywidendy to 19%)

 

Jakie są koszty księgowości?

 

Spółki komandytowo-akcyjne zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Koszt obsługi miesiecznej - od 800 zł.

 

Czy SKA jest idealną formą prowadzenia biznesu?

 

Odpowiedź brzmi - zależy.

Ze względu na spore koszty założenia i prowadzenia SKA nie jest dobrym rozwiązaniem dla drobnego biznesu. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i Twoje dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym - to raczej nie jest dobra opcja dla Ciebie.

SKA jest idealnym rozwiązaniem dla tych którzy nie chcą lub nie mogą prowadzić działalności w formie innych spółek ( np. prawnicy).

Zachęcamy do szczegółowej analizy przed podjęciem decyzji o zmianie formy prowadzenia biznesu.

 

Więcej
Auto wykupione z leasingu po nowemu
Auto wykupione z leasingu po nowemu

Nowe regulacje, które wejdą w życie od 1 stycznia, diametralnie zmienią naszą rzeczywistość podatkową.


Jest to duże wyzwanie zarówno dla biur rachunkowych, jak i dla przedsiębiorców.
Biuro rachunkowe będzie miało o wiele więcej pracy niż dotychczas.


Jakie zmiany dotkną większości przedsiębiorców?


Przedsiębiorcy bardzo lubią korzystać z samochodów osobowych w leasingu operacyjnym. Jest to najczęściej wybierana forma. Po upływie okresu, na jaki zawarto umowę leasingu, przedsiębiorca ma możliwość wykupu samochodu za niewielki % jego wartości.


Wykupując samochód po upływie okresu leasingu, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może go przeznaczyć na cele prywatne. Od momenty wykupu nie może rozliczyć w kosztach działalności ani faktury „wykupowej”, ani żadnej faktury kosztowej.


Po wycofaniu z działalności samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego, po upływie 6 miesięcy, można było go sprzedać zupełnie bez podatku!


Od nowego roku takiej możliwości już nie będzie. Sprzedać bez podatku samochód osobowy wykupiony z leasingu operacyjnego będzie można dopiero po upływie 6 lat.


Ciekawostka: przepisy przejściowe przewidują zastosowanie dotychczasowych, starych zasad wobec samochodów wykupionych przed 31 grudniem 2021.


Co do dokładnie oznacza? Otóż, jeżeli samochód osobowy zostanie wykupiony po zakończeniu leasingu operacyjnego przed końcem roku 2021 i następnie zostanie przeznaczony na cele osobiste, to po upływie 6 miesięcy, w roku 2022 nadal będzie można sprzedać ten samochód bez podatku.

 

 

Więcej
Składka zdrowotna po nowemu - Nowy Ład
Składka zdrowotna po nowemu - Nowy Ład

Zasadniczą zmianą jest brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej oraz zróznicowanie jej wysokości.

 

Do tej pory KAŻDY przedsiębiorca odprowadzał składkę zdrowotną wyskokości 9% podstawy, z czego 7,75% było odliczane od podatku.

 

W projekcie Polskiego Ładu, rozliczających się na zasadzie podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej czekają duże zmiany.

 

 

W przypadku ryczałtu podstawą składki zdrowotnej będzie przeciętne wynagrodzenie, ale ostateczna kwota zostanie wyliczona od rocznych przychodów.

 

Podstawa obliczenia skłądki zrowotnej:

60% przeciętnego wynagrodzenia dla osiągających rocznie przychody do 60 tys. zł,

100% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów nie przekraczających rocznie 300 tys. zł,

180% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów przekraczających rocznie 300 tys. zł,

 

Dla podatników rozliczających się liniowo składka zdrowotna wyniesie 4,9% od dochodu, z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

 

Składka zdrowotna dla rozliczających się według karty podatkowej wyniesie  9% minimalnego wynagrodzenia, w roku 2022 będzie to kwota 270 zł.

 

Termin płatności ZUS zostanie przeniesiony na 20 dzień następnego miesiąca.

 

Zwracamy uwagę iż wciąż jest to projekt ustawy, ostateczną wersje poznamy po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

 

Więcej
Prognoza podatkowa – Nowy Ład
Prognoza podatkowa – Nowy Ład

Jednoosobowa działalność gospodarcza, którą wszyscy znamy i lubimy za jej prostotę, niskie koszty, możliwość wyboru formy opodatkowania po wprowadzeniu w życiu zapowiadanego Nowego Ładu może już nie być tak atrakcyjną formą prowadzenia działalności.

 

Jak założyć JDG:

 • osobiście w urzędzie w ciągu godziny
 • przez Internet za pomocą profilu zaufanego
 • poprzez system bankowy – m.in. MBank oferuje taką usługę

 

Jak zlikwidować JDG?

 

Kiedy nam się działalność znudzi lub przestanie się opłacać w każdej chwili możemy ją zawiesić lub zlikwidować.

 

Jaki jest koszt prowadzenia takiej działalności?

 

Otóż jeżeli nie prowadziliśmy działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat, możemy skorzystać z tzw. „ulgi na start” i płacić 381,81 zł składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy, a potem ulgowy ZUS przez 24 m-ce w kwocie ok. 627,01 zł (bez składki chorobowej).

Księgowość odważni prowadzą sami, rozsądni lub doświadczeni (by nie powiedzieć przeczołgani) przez  Urząd Skarbowy zlecają do biura rachunkowego. Koszt zależy od rodzaju działalności, ilości dokumentów, pracochłonności i wynosi od stu do kilkuset złotych.

 

Opodatkowanie JDG

 

Do dyspozycji mamy całą rozpiętość form opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt, zasady ogólne wg skali i podatek liniowy.

Bez względu na wybraną formę opodatkowania zawsze odliczamy składkę zdrowotną bezpośrednio do swojego podatku. Przy składce zdrowotnej 381,81 zł od podatku odliczymy 328,78 zł – w miesiącu w którym została zapłacona.

Dzięki temu mikro firmy – usługi budowlane, fryzjerzy, kosmetyczki i podobne będące na ryczałcie lub karcie podatkowej podatku dochodowego nie płaca lub płaca go niewiele.

 

 

Co się zmieni po wprowadzeniu w życie projektu o nazwie NOWY ŁAD?

 

Otóż zapowiadany jest całkowity brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co prawda składka ta nadal będzie wynosić 9%, lecz nie będzie liczona jak dotąd od 60% przeciętnego wynagrodzenia, tylko od naszego dochodu. To z kolei oznacza realny wzrost opodatkowania mikrofirm o co najmniej kilka tysięcy złotych rocznie.

 

Pomysłem na obniżenie podatku może być zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nie jest to dobre rozwiązanie dla wszystkich, zależy od kilku czynników i zawsze wymaga przeanalizowania sytuacji.

 

Co z dotychczasową działalnością gospodarczą?

 

Wariant 1 - najłatwiejszy - zamknąć/zlikwidować JDG i otworzyć spółkę z o.o.

Wariant 2 - trudniejszy - wnieść aportem do spółki z o. o

Wariant 3 - najtrudniejszy – przekształcić JDG w spółkę z o.o.

 

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

 

Wariant 1:

 • klasycznie u notariusza
 • nowocześnie przez Internet

 

Wariant 2:

 • klasycznie u notariusza
 • potrzebna zgoda wierzycieli na wniesienie aportem

 

Wariant 3:

 • klasycznie u notariusza
 • informujemy wierzycieli, zgoda nie jest potrzebna
 • udział biegłego rewidenta

 

Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

 

Likwidacja spółki z o.o. nie jest ani szybka ani prosta. Natomiast stosunkowo szybko można zawiesić działalności spółki  lub sprzedać udziały.

 

Jaki jest koszt prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

 

Obsługa księgowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi od kilkuset złotych do kilku tysięcy (w przypadku dużych firm).

Z tytułu bycia wspólnikiem nie płacimy składek ZUS.

 

Ile podatku?

Co do zasady,  niewielkie spółki płacą 9% podatek dochodowy od osób prawnych.

 

Podsumowanie

Jeżeli po zapoznaniu się z artykułem rozważasz założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zachęcamy do dokładnego przeanalizowania sytuacji korzystając z pomocy doradcy, radcy lub swojej księgowej.

W zależności od branży, obrotu, stanu zatrudnienia, ilości zawartych umów z  kontrahentami, posiadanych kredytów zalecenia mogą się różnić.

 

Warto wiedzieć więcej by podejmować lepsze decyzje.

Konsultacja Online

 

Przeczytaj także: Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy - spółka z o.o.

Więcej
Tarcza 9.0 obejmuje więcej PKD
Tarcza 9.0 obejmuje więcej PKD

Pomoc skierowano do firm szczególnie mocno dotkniętych obostrzeniami sanitarnymi.

Oprócz dotychczasowych branż, na wsparcie mogą liczyć kolejne, w tym m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane oraz prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych, w tym sprzedaż sprzętu elektronicznego i sportowego.

 

Formy pomocy

 • DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ – 2.000 zł/etat
 • DOTACJA Z PUP - 5.000 zł
 • ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – 2.080 zł
 • ZWOLNIENIE Z ZUS

 

Wymogi formalne:

 •  rodzaj przeważającej działalności PKD na dzień 31.03.2021
 • prowadzenie działalności na dzień 31 marca 2021
 • spadek przychodów min. 40% w marcu lub lutym lub styczniu 2021 w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego lub lutego 2020 lub września 2020
 • status mikro lub małego przedsiębiorcy

 

Przedłużono pomoc dla PKD z Tarczy 8.0 oraz dodano nowe rodzaje działalności:

 

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

51.10.Z Transport lotniczy pasażerski

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

PKD z Tarczy 8.0 można sprawdzić tu: Tarcza 8.0

 

Zwolnienie z ZUS przysługuje za luty lub kwiecień lub marzec i kwiecień 2021.

 

Za luty 2021

49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w uzdrowiskach), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

Za marzec i kwiecień lub kwiecień 2021:

49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w uzdrowiskach), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

 

Dotacja oraz świadczenie postojowe przysługują nawet pięciokrotnie, w zależności od posiadanego kodu PKD.

 

1 - jednokrotnie dla PKD:

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

 

2 - dwukrotnie dla PKD:

47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

 

3 - trzykrotnie dla PKD:

47.71.Z, 47.72.Z

 

4 - czterokrotnie dla PKD:

91.02.Z

 

5 - pięciokrotnie dla PKD:

49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z ( w uzdrowiskach), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

Do liczby przysługujących dotacji wlicza się wszystkie wnioski złożóne od 1 lutego 2021 w ramach pomocy z Tarczy 7.0 i 8.0

 

Kiedy można składać wnioski?

 

Dotacja i dofinansowanie do wynagrodzeń - od 26 kwietnia 2021

Świadczenie postojowe - od 4 maja 2021

 

Potrzebujesz pomocy? Mamy coś specalnie dla Ciebie! KONSULTACJA ONLINE

 

Pełny tekst rozpporządzenia znajdziesz tu: Rozporządzenie Tarcza 9.0

 

Więcej
Świąteczny prezent!
Świąteczny prezent!

Lubisz dostawać PREZENTY? Bo my lubimy je rozdawać. ❣️ A tak się składa, że w naszym koszyku wielkanocnym pojawiło się ich kilka! ☟

 

Wszystkie krążą wokół tematu założenia SPÓŁKI Z O. O. Być może korzyści związane z prowadzeniem tego typu działalności obiły się również o Twoje uszy. Ale to by było na tyle. Nie wiesz, co zrobić z tą informacją. Dlatego zapraszamy Cię na konsultację, w czasie której wiele się wyjaśni.

 

A gdzie te prezenty?

Mamy do rozdania miesiąc profesjonalnej obsługi księgowej GRATIS ✔️ Prezencik szuka przedsiębiorców, którzy założą z nami SPÓŁKĘ Z O.O. Oferta ważna od 01.04 do 15.04.2021 

Zainteresowaliśmy Cię?

 

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura.

☎️ KONTAKT

 

 

Więcej
Tarcza branżowa dla młodych firm!
Tarcza branżowa dla młodych firm!

28.02.2021 r.

 

TARCZA 8.0 - tarcza branżowa na nowych zasadach.

Sprawdż czy możesz z niej skorzystać!

 

 

Dostępne są cztery formy pomocy:

 

 • zwolnienie ze składek ZUS,
 • postojowe z ZUS,
 • dotacja 5 tys. zł z urzędu pracy,
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy.

 

Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc finansową z przedłużonej tarczy branżowej jest prowadzenie działalności gospodarczej

oznaczonej określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r.

Dodatkowo trzeba wykazać spadek przychodów o co najmniej 40 proc.

 

Zasady pomocy są bardziej elastyczne, wystarczy  spadek przychodów co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

- w miesiącu poprzednim,

- w miesiącu analogicznym roku poprzedniego,

- we wrześniu 2020 r.

 

 

Zwolnienie ze składek ZUS

Kolejna pozytywna zmiana: postojowe można uzyskać bez względu na to, czy wcześniej otrzymano takie świadczenie.

Zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS - dodano luty 2021

Wnioski o zwolnienie ze składek można będzie składać najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r.

 

Postojowe

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł przysługuje:

 • jednokrotnie (działalność handlowa)
 • dwukrotnie (muzea)
 • trzykrotnie (pozostałe uprawnione firmy)

Uwaga! Lliczbę przysługujących świadczeń pomniejsza się o liczbę świadczeń, które zostały wypłacone na podstawie poprzedniego rozporządzenia – z 19 stycznia.

 

Dotacja 5 tys. zł

Bezzwrotna dotacja w wysokości 5 tys. zł „na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej” może być przyznana:

 • dwukrotnie w przypadku firm z branży handlowej oraz muzeów,
 • trzykrotnie w przypadku pozostałych uprawnionych firm.

Podobnie jak w przypadku postojowego, także pomniejsza się o liczbę wypłaconych dotacji.

Wnioski o dotację będzie można składać do 31 maja.

 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można składać do 31 marca. Przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r.

Dodanie września 2020 r. jako okresu, do którego porównujemy spadek przychodów, otwiera możliwość ubiegania się o tę pomoc dla przedsiębiorców, którzy z poprzednich wersji tarczy nie mogli skorzystać.

Uwaga! Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników można uzyskać maksymalnie za trzy miesiące. Z dofinansowań z najnowszej tarczy skorzystamy tylko wtedy, nie wykorzystaliśmy dotąd całego trzymiesięcznego okresu.

 

Warunku formalne przyznania wsparcia:

·      Przedsiębiorca, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadził działalność gospodarczą,

·      Rodzaj przeważającej działalności (PKD) 2007 - weryfikacja w bazie REGON na dzień 30.11.2020:

 

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Postojowe maksymalnie jednokrotne, dotacja maksymalnie dwukrotnie.

 

91.02.Z Działalność muzeów

Postojowe maksymalnie dwukrotnie, dotacja maksymalnie dwukrotnie.

 

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z Działalność szpitali

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

Postojowe maksymalnie trzykrotnie, dotacja maksymalnie trzykrotnie.

 

Konsultacja ONLINE

 

Przeczytaj także:

Tarcza 7.0

Tarcza finansowa PFR 2.0

 

 

Więcej
Odliczenia w PIT za 2020 rok
Odliczenia w PIT za 2020 rok

13.02.2021 r.

 

Co można odliczyć w PIT za 2020 rok?

 

Do odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2020 przysługuje szereg ulg podatkowych.

 

Można je podzielić na dwie kategorie:

 • Odliczane od dochodu,
 • Odliczane od podatku.

 

Co możemy odliczyć od dochodu?

 

Od dochodu możemy odliczyć:

 • składki ZUS,
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów,
 • darowizny na cele kultu religijnego,
 • darowizny na walkę z COVID-19,
 • darowizny sprzętu komputerowego na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe,
 • darowizny na cele pożytku publicznego, realizowane przez organizacje pożytku publicznego,
 • darowizny krwi i jej składników (zgodnie z zasadami publicznego krwiodawstwa i krwiolecznictwa),
 • darowizny na cele edukacji i oświaty zawodowej,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę z tytułu użytkowania sieci Internet,
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • ulgę B+R (na badanie i rozwój),
 • ulgę z tytułu opłacania składek na IKZE,
 • straty z lat poprzednich,
 • ulgi które obecnie nie obowiązują, ale korzystamy z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich.


Co możemy odliczyć od podatku?

 

Od podatku można odliczyć:

 • ulgę prorodzinną,
 • ulgę abolicyjną,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone w danym roku lub pobrane w danym roku z wynagrodzenia podatnika, w wysokości 7,75% podstawy ustalenia tych składek,
 • ulgi, które obecnie nie obowiązują, ale korzystamy z nich na zasadzie praw nabytych w latach poprzednich.


Darowizny

 

W 2020 r. rozszerzono katalog darowizn. Odliczeniu podlegają:

 • darowizny krwi i jej składników na cele publicznych jednostek krwi. Ulga przysługuje w wysokości ekwiwalentu, jaki przysługuje za krew lub dany składnik krwi,
 • darowizny na cele kultu religijnego - tzn. na kościół lub cele kościelne (dotyczy szeregu kościołów, z którymi zawarto umowy o stosunkach danego kościoła z państwem),
 • darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji działających w strefie pożytku publicznego (organizacja nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego, a jedynie realizować musi działania ze strefy dobroczynności) równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego UE i EOG,
 • darowizny na cele edukacji zawodowej na rzecz publicznych szkół zawodowych i plastycznych a także centrów edukacji zawodowej - gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.


Łączna wartość darowizn w roku nie może przekroczyć 6% dochodu darczyńcy.

 

Natomiast,

 • darowizny przekazane na walkę z pandemią COVID-19, na rzecz odpowiednich isntytucji - przekazywane bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego,
 • darowizny sprzętu komputerowego (wyłącznie laptopów lub tabletów) na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe lub na rzecz centrum OSE - przekazane bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego,


nie sumujemy z innymi darowiznami i odliczamy je do 100% dochodu darczyńcy (bez ograniczeń co do dochodu) i od 100 do 200% wartości darowizny.

 

Nowość w roku 2020 – ulga na złe długi.

 

Ma ona zastosowanie w przypadku przedsiębiorców, w związku z nierzetelnym kontrahentem, który zalega im z płatnością ponad 90 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze lub umowie. Okoliczność niezapłacenia ma wpływ na obydwie strony – dłużnik ma obowiązek powiększyć swój dochód o niezapłacone faktury ponad 90 dni od terminu płatności, a wierzyciel ma prawo do obniżenia swojego dochodu o tą kwotę.

 

Ulga na leki – kwota wydana na leki przyjmowane przewlekle, ponad 100 zł w miesiącu.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny – w wysokości poniesionych wydatków, wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.

Ulga na samochód – 2.280 zł, wymagane orzeczenie o niepełnosprawności a także akt własności/współwłasności samochodu.

 

Ulga termomodernizacyjna

 

Od 2019 roku z ulgi mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych którzy ponieśli wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

Maksymalne odliczenie to 53.000 zł. Podstawą odliczenia są faktury wystawione przez podatnika VAT dokumentujące poniesione wydatki.

 

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ustawie o PIT, należy rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane, czyli budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 

Przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne należy rozumieć przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 

Odliczeniu w ramach ulgi na termomodernizację nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

- sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

- zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

 

Ulga na badanie i rozwój

Ulga w wysokości 100-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi.

 

Ulga na Internet

Wysokość odliczenia 760 zł, lecz nie więcej niż faktycznie poniesione wydatki i tylko przez 2 następujące po sobie lata.

 

Odliczenie strat z lat ubiegłych

W zeznaniu możemy odliczyć nie więcej jak 50% straty z roku 2018 i wcześniejszych a także 100% straty za rok 2019 ( gdy nie jest większa od kwoty 5 mln zł) oraz WSTECZNIIE stratę 2020 ( do 5 mln zł) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% w roku 2020 w zeznaniu za 2019.

 

Pomoc księgowa ONLINE 

 

Przeczytaj także:

Kiedy opłaca się wejść na VAT?

Sprzedaż wirtualna, podatek realny.

Spis z natury w małej firmie.

Więcej
Umowa o dzieło musi być zgłoszona do ZUS
Umowa o dzieło musi być zgłoszona do ZUS

11.02.2021 r.

 

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 1 stycznia 2021

 

Z artykułu dowiesz się kogo dotyczy obowiązek zgłaszania umów, jakie umowy zostały objęte takim obowiązkiem, a także w jaki sposób należy to zrobić.

Omówimy różnicę pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia.

 

Czy wszyscy mają obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?

 

Nie, nie wszyscy. Obowiązek dotyczy płatników składek lub osób fizycznych  zlecających wykonanie dzieła od 1 stycznia 2021 r. Osoby fizyczne zawierające umowę o dzieło zawsze mają obowiązek zgłoszenia takiej umowy do ZUS, bez względu na to czy są płatnikami składek czy też nie.

Natomiast, podmioty lub jednostki organizacyjne (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego, itp.) niebędące płatnikiem składek, nie muszą informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.

 

Wyjaśniamy: płatnik składek –  to firma lub osoba, która nalicza i przekazuje składki za inne osoby. Najczęściej będzie to podmiot, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika lub zleceniobiorcę i odprowadza za niego składki do ZUS.

 

Czy każdą umowa o dzieło podlega zgłoszeniu do ZUS?

 

Obowiązek zgłaszania do ZUS nie dotyczy umów o dzieło:

 • Zawartych z własnym pracownikiem,
 • Wykonywanych  na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawartych z innym podmiotem,
 • Zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.


Uwaga! Obowiązek zgłoszenia obejmuje wyłącznie umowy zawarte nie wcześniej niż 01.01.2021.

Umów zawartych w 2020,  wykonywanych w 2021 nie należy zgłaszać.

 

Jak przekazać do ZUS informacje o zawartych umowach o dzieło?

 

Zgłoszenia umowy o dzieło należy dokonać na formularzu RUD. Formularz można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przekazać w wersji papierowej

Niezbędne będzie podanie następujących danych:

 • dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe,
 • dane wykonawcy umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
 • informację o zawartych umowach o dzieło - daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

W formularzu RUD dostępnym na można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu  umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą.

 

Termin zgłoszenia do ZUS – 7 dni od zawarcia umowy.


Pamiętajmy, że nie każda umowa, którą zawrzemy i opiszemy jako umowa o dzieło nią jest!

 

Umowa zlecenia czy umowa o dzieło?

 

Od czasów prawa rzymskiego podstawową zasadą obrotu gospodarczego jest zasadą swobody umów. Strony decydują, jaką umowę zawierają. Jednakże charakter umowy określa nie tylko sama nazwa umowy, ale przede wszystkim jej treść, a także warunki i okoliczności, które towarzyszą jej wykonywaniu.

Zawierasz umowy o dzieło – możesz spodziewać się weryfikacji takich umów przez ZUS. Dlatego ważne jest, aby prawidłowo ustalić charakter zawieranej umowy. W przypadku uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia powstanie obowiązek odprowadzenia składek ZUS wraz z odsetkami.

 

Elementy na które trzeba zwrócić uwagę

 

Przedmiot i cel umowy

Przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie do wykonania dzieła, czyli osiągnięcia określonego, indywidualnego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej.

 

Wykonanie dzieła najczęściej polega na:

 

 • wytworzeniu rzeczy,
 • zmianie rzeczy już istniejącej,
 • naprawieniu rzeczy,
 • przerobieniu rzeczy,
 • uzupełnieniu albo rozbudowie rzeczy,
 • połączeniu rzeczy z innymi rzeczami,
 • dodaniu części składowych.


Rezultat umowy o dzieło powinien mieć byt samoistny, obiektywnie osiągalny i pewny. Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności autora.

 

W przypadku umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług przedmiotem jest zobowiązanie do wykonywania określonych czynności.

Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia tym, że wykonawca umowy o dzieło zobowiązuje się nie do samego działania, lecz do uzyskania określonego dzieła jako rezultatu tego działania. Wykonywanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności) bez względu na jej rezultat jest właściwe dla umów zlecenia.

 

Odpowiedzialność

W umowie o dzieło osoba, która wykonuje tę umowę, odpowiada za osiągnięcie rezultatu. Nie jest ważne, czy dołożyła należytej staranności przy wykonywaniu dzieła. Ryzyko obciąża wykonawcę umowy.

W umowie zlecenia to zleceniobiorca odpowiada za brak należytej staranności przy wykonywaniu czynności, a nie za jej wynik. W umowie zlecenia ryzyko, że rezultat nie zostanie osiągnięty, obciąża zleceniodawcę. Zleceniobiorca nie odpowiada za brak rezultatu, do którego miały doprowadzić czynności, które wykonuje. Zleceniobiorcy można przypisać brak należytej staranności.

 

Pewność rezultatu

W umowie o dzieło osiągnięcie rezultatu, przy spełnieniu określonych warunków, jest pewne. W umowie zlecenia – brak jest pewności, czy czynności, do których zobowiązał się zleceniobiorca, doprowadzą do zamierzonego rezultatu

 

Powtarzalność

Dla umów zlecenia jest właściwe  wykonywanie powtarzalnych, odtwórczych czynności bądź wykonywanie tych czynności w sposób ciągły lub zespołowy.

 

Przykłady umów, które nie będą uznane za dzieło:

 

 • wykłady  lub zajęcia dydaktyczne
 • tłumaczenia dokumentów
 • nauka języków obcych
 • organizacja i przeprowadzenie egzaminu
 • prowadzenie zajęć sportowych i treningów
 • nauka pływania
 • prelekcje reklamowe
 • sprzątanie budynków i terenu wokół nich
 • aktualizacja i dostosowanie materiałów szkoleniowych
 • zajęcia terapeutyczne
 • kurs nauki jazdy

 

Opracowano na bazie materiałów udostępnianych przez ZUS oraz tez orzecznictwa sądowego.

 

Pomoc księgowa ONLINE

 

Druk ZUS RUD

Więcej
Tarcza 7.0 dla hoteli i kempingów
Tarcza 7.0 dla hoteli i kempingów

30.01.2021 r.

 

Tarcza 7.0

Od 1 lutego będzie dostępna dodatkowa pomoc dla firm.

 

Kto otrzyma wsparcie?

 

Pomoc została rozszerzona o 6 kodów PKD:

 

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

 

W ramach Tarczy 7.0 są dostępne 4 instrumenty wparcia

 

 • Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. – jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.
 • Ponowne świadczenie postojowe – gdy spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40% niższy w stosunku do okresu porównawczego. Postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie.
 • Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności – dla mikro i małych przedsiębiorców, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym; wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r.
 • Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – warunkiem otrzymania dopłaty będzie spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku; wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r.

 

Warunku przyznania pomocy:

 

 • przeważający rodzaj PKD na 30 listopada 2020 r. wymieniony w Tarczy antykryzysowej 7.0 ( baza REGON)
 • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
 • zarejestrowanie się w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.
 • przekazanie do 28 lutego 2021 r. deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.(chyba że jest zwolniony z tego obowiązku)
 • złożenie wniosku do 31 marca 2021 r.
 • brak zawieszenia działalności na dzień 30 listopada 2020

 

Pełna treść rozporządzenia: Tarcza 7.0

 

Czy firma która otrzymała dotacje 5 tys. zł z Tarczy 6.0 może ubiegać się o kolejną dotację w ramach Tarczy 7.0?

 

Przedsiębiorcy którzy skorzystali z dotacji w grudniu 2020  lub styczniu 2021 mogą ubiegać się o nową dotację - o ile spełnią poniższe warunki:

 

 • rozpoczęli działalność najpóźniej w listopadzie 2019 r.
 • prowadzili działalność na dzień 30 listopada 2020 r.
 • uzyskali przychód niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego
 • nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

 

Konsultacje ONLINE

 

Przeczytaj także:

Subwencja finansowa PFR 2.0

Tarcza 6.0

Kiedy opłaca się być na VAT?

 

 

Więcej
Sprzedaż wirtualna, podatek realny.
Sprzedaż wirtualna, podatek realny.

23.01.2021 r.

 

Sprzedaż wirtualnych przedmiotów, kont, elementów i postaci  w grach komputerowych online ma się całkiem dobrze. Nowopowstała branża handlu przedmiotami wirtualnymi nadal wzbudza sporo kontrowersji.

Szybki rozwój branży spowodował zainteresowanie się organów podatkowych. Wydano kilkadziesiąt interpretacji podatkowych w sprawie opodatkowania sprzedaży przedmiotów wirtualnych.

 

Z artykułu dowiesz się kiedy należy założyć działalność gospodarczą oraz jaki podatek trzeba będzie zapłacić.

 

W chwili gdy zbywanie przedmiotów wirtualnych zaczyna mieć charakter zorganizowany i ciągły, stając się źródłem regularnych dochodów, powstaje konieczność założenia działalności gospodarczej.

 

Jednakże, w przypadku przychodów nieprzekraczających 1400 zł miesięcznie, istnieje możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym ebooku 10 pułapek działalności nierejestrowanej oraz w artykule: Działalnośc bez rejestracji - kasa fiskalna

 

Działalność polegająca na sprzedaży wirtualnych przedmiotów w sieciowych grach komputerowych należy zarejestrować z kodem PKD 47.91.Z ( sprzedaż detaliczna prowadzona przez domu sprzedaży wysyłkowej lub Internet).

 

Jak rozliczyć otrzymane przychody?

 

Sposób rozliczenia jest uzależniony od tego czy sprzedaż itemów jest dokonywana w sposób incydentalny, sporadyczny, jednorazowy, nie mając na celu stałych regularnych przychodów czy też w sposób ciągły i nastawiony na regularny dochód.

 

 • Sprzedaż sporadyczna

 

Zgodnie z wydana interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach, w przypadku standardowej umowy licencyjnej, osoby fizyczne dokonujące pojedynczej transakcji związanej ze sprzedażą wirtualnych przedmiotów ( ang. in-game items)  uzyskują przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych.

 Natomiast, w przypadku gdy regulamin gry dopuszcza sprzedaż tego typu przedmiotów, będzie to przychód z pozostałych źródeł.

W obydwu przypadkach przychód należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 i opodatkować według skali, tj. 17% lub 32%

 

 • Sprzedaż przez małoletnich

 

Co do zasady, dochody małoletnich dzieci, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców. Tym samym przychód ze sprzedaży dóbr wirtualnych powinien być rozliczony przez rodziców.

Przychód dziecka ze sprzedaży wirtualnej może spowodować przekroczenie ustawowego progu i rodzice nie będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej.

 

 

 • Sprzedaż regularna

 

Sprzedaż wirtualnych przedmiotów może być opodatkowana ryczałtem. Wysokość stawki podatku zryczałtowanego zależy od sposobu pozyskania i sprzedaży itemów.

 

Odsprzedaż wirtualnych przedmiotów za pomocą serwisów aukcyjnych lub sklepów internetowych.

 

Gdy przedmioty już istnieją i nie podlegają przetworzeniu w jakikolwiek sposób, mogą być potraktowane jako towary. W tym przypadku przychody uzyskane w taki sposób mogą być potraktowane jako pochodzące z działalności usługowej w zakresie handlu, opodatkowane 3% stawką ryczałtu.

 

Sprzedaż samodzielnie wytworzonych wirtualnych przedmiotów.

 

Gdy przedmioty zostały przez sprzedającego samodzielnie wytworzone , to taką transakcje należy traktować jako sprzedaż wytwarzanej prze siebie usługi. Opodatkowanie stawką 8,5% podatku zryczałtowanego.

 

Czy  możliwe jest zastosowanie 5,5 % stawki podatku zryczałtowanego?

Otóż zgodnie z wytycznymi organów podatkowych, wirtualne wykonanie artefaktu/wydobycie surowców w grze nie może być traktowane jako rzeczywista działalność wytwórcza, gdyż ta może dotyczyć wyłącznie rzeczy materialnych.

 

 

Instalowanie dodatkowego oprogramowania w celu wytworzenia przedmiotu.

 

W przypadku gdy podatnik musiał instalować dodatkowe oprogramowanie w celu wytworzenia przedmioty, powinien zastosować 17% stawkę podatku zryczałtowanego, gdyż ta stawka obejmuje usługi związane z zapisywaniem programów komputerowych.

 

 

Obrót wirtualnymi przedmiotami a podatek VAT.

 

W większość przypadków handel przedmiotami wirtualnymi będzie uznany za świadczenie usług elektronicznych ( art.2 pkt 26 ustawy o VAT).

Świadczenie usług elektronicznych jest opodatkowane stawką podstawową 23%.

Możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT do limitu 200.000 zł.

 

Przykład działalności do której ma zastosowanie 3% stawki podatku zryczałtowanego.

 

Interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z dnia 12 października 2020 r. 0114-KDWP.4011.73.2020.2.PP:

 

Przedsiębiorca-wnioskodawca „prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach której zajmuje się sprzedażą poprzez mechanizm tzw. "lootboxów" na stronach internetowych. Jest to szczególny rodzaj sprzedaży polegający na tym, że nabywca korzysta z wirtualnej "skrzynki", w której znajdują się rożne losowo dobrane przedmioty, najczęściej takie, które wykorzystywane są w grach (broń, "apteczki" pozwalające na odzyskanie siły w grze, tzw. skiny zmieniające ubiór wirtualnej postaci lub kolorystykę uzbrojenia, cyfrowy klucz do gier itp.).

Mechanizm polega na tym, że w zamian za określoną kwotę pieniędzy (względnie ekwiwalent w postaci różnego rodzaju punktów, wirtualnego portfela itp.) nabywca nabywa prawo do zakupu przedmiotu ze "skrzynki". Przedmiot ten w chwili zakupu (tj. przekazania wynagrodzenia zapłaty) pozostaje jednak nieznany i zostaje wybrany dopiero później, po otwarciu "skrzynki", w drodze losowania przeprowadzonego przez komputerowy algorytm.

W niektórych przypadkach mechanizm losowania podlega pewnym modyfikacjom: Użytkownik może stworzyć swoją własną skrzynię, tj. wybiera, jakie przedmioty mają znaleźć się w jego skrzyni i sam ustala szanse procentowe wylosowania tych przedmiotów. W takim przypadku, poprzez zapłatę podwyższonej ceny, nabywca zwiększa szansę na wylosowanie atrakcyjnego dla siebie przedmiotu. Jednak nawet w takim przypadku nabywca nie może być pewien tego, jaki będzie wynik losowania.

Wnioskodawca pozyskuje wirtualne przedmioty przede wszystkim poprzez strony internetowe - (...) oraz (...). Obie strony są pośrednikami zakupów wirtualnych przedmiotów między graczami. Po zakupie Wnioskodawca otrzymuje dokument, na którym znajduje się logo/nazwa strony pośrednika, nazwa wirtualnego przedmiotu oraz cena, za jaką Wnioskodawca go nabył. Wnioskodawca posiada również potwierdzenie przelewu za zakupiony wirtualny przedmiot wynikający z rachunku bankowego lub innego serwisu transakcyjnego (...) etc.).

Wnioskodawca następnie sprzedaje wirtualne przedmioty przez lootboxy (tj. ww. "skrzynki"), do których dostęp (nabywcom) zapewniają własne strony internetowe Wnioskodawcy.

Płatności za sprzedane przedmioty realizowane są poprzez firmy oferujące usługę typu "premium SMS" (płatność ma miejsce poprzez wysyłkę SMS-a) lub w inny sposób, obejmujący m.in. płatność poprzez karty płatnicze lub nawet płatność walutami wirtualnymi.

Sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych (dalej: "Nabywcy"). Nabywcami przedmiotów są zarówno klienci krajowi jak i zagraniczni, którzy po uiszczeniu płatności otrzymają losowy wirtualny przedmiot. Następnie takie przedmioty (np. zbroja dająca wielką moc lub szybkostrzelna broń) mogą pojawić się w grze - w zależności od przeznaczenia przedmiotu (wiele z nich związanych jest z jedną konkretną grą) oraz od decyzji Nabywcy.

Zakupiony przedmiot trafia do Nabywcy w niezmienionej formie, tj. przedmioty zostają odprzedane w takiej samej formie, w jakiej zostały one zakupione przez Wnioskodawcę.”

 

W opisanym wyżej przypadku, organ podatkowy potwierdził możliwość zostosowania 3% stawki podatku zryczałtowanego.

 

Prowadzisz lub planujesz działalnośc w zakresie obrotu przedmiotami wirtualnymi - skorzystaj z naszej pomocy : Konsultacja księgowa ONLINE

 

Przeczytaj także:

Kiedy opłaca się być na VAT?

Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy

 

Więcej
Tarcza Finansowa PFR 2.0
Tarcza Finansowa PFR 2.0

16.01.2021 r.

 

Ruszyła Tarcza Finansowa PFR 2.0 - program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

 

Poniżej omawiamy zasady udzielania oraz wysokość subwencji.

 

Lista PKD które mogą skorzystać ze wsparcia:

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

18.12.Z Pozostałe drukowanie;

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;

73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

74.20.Z Działalność fotograficzna;

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

79.11.A Działalność agentów turystycznych;

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

79.11.B Działalność pośredników turystycznych;

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.D Działalność paramedyczna;

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;

91.02.Z Działalność muzeów;

93.11.Z Działalność obiektów sportowych;

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

 

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm:

 

 • Przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami o wskazanych PKD.
 • Firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 poniżej 2 mln euro.
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.
 • Kwota subwencji zależna od wielkości spadku przychodów:
 • 18.000 zł na zatrudnionego w przypadku spadku obrotów o 30-60%
 • 30.000 zł na zatrudnionego w przypadku spadku obrotów powyżej 60%
 • Maksymalna kwota subwencji to 324.000 zł
 • Możliwość umorzenia 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.
 • Okres wypłat subwencji to 15 stycznia – 28 luty.
 • Wnioski można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej w 18 bankach.                      

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i  średnich firm:

 

 • Przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami o wskazanych PKD.
 • Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro.
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.
 • Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 do marca 2021 ( styczeń-marzec 2021 na podstawie prognozy).
 • Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72.000 zł na pracownika.
 • Okres składania wniosków i wypłat subwencji to 15 stycznia – 28 luty.
 • Wnioski można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej w 18 bankach.

 

Pojęcie pracownika:

- osoba fizyczna, która pozostaje w stosunku pracy oraz na dzień ustalania stanu zatrudnienia pracodawcy na potrzeby określenia kwoty subwencji została zgłoszona przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych. Stan zatrudnienia przelicza się na pełny wymiar czasu pracy;

- osoba współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy ( w szczególności na podstawie umowy cywilnoprawnej, m.in. zlecenia);

- osoba, za którą przedsiębiorca odprowadza składki społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb subwencji.

 

Na jaki dzień określany jest stan zatrudnienia?

 

- na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy (mikro, mały lub średni) brany jest stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 a w przypadku braku zatrudnia na tą datę, bierze się stan na dzień 31.07.2020.

- na potrzeby ustalenia wysokości subwencji będzie brany pod uwagę stan zatrudnienia na 30.09.2020.

 

Nie wszystkie umowy zlecenia są brane pod uwagę przy ustalaniu stanu zatrudnienia potrzebnego do wyliczenia kwoty subwencji.  Tylko takie umowy zlecenia od których są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Osoba współpracująca jest brana pod uwagę do wyliczenia kwoty subwencji jako 1 etat.

 

Uwaga! Osoba samozatrudniona nie jest pracownikiem.

 

Konsultacja online - TARCZA

 

Warunki jakie trzeba spełnić -  mikrofilmy:

 

 • przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców;
 • wpis do CEIDG lub KRS;
 • zatrudnienie na dzień 31.2019, a w przypadku jego braku, na dzień 31 lipca 2020 – co najmniej 1 pracownika, nie więcej niż 9;
 • brak zaległości w opłacaniu podatków i ZUS na dzień 31.12.2019 lub na 31.12.2020 lub na dzień złożenia wniosku;
 • prowadzić działalność gospodarcza na dzień 31.12.2019 oraz w dniu składania wniosku;
 • na dzień 31.12.2019 a także na  01.11.2020 oraz na dzień składania wniosku mieć co najmniej jedno z wymienionych PKD;
 • spadek obrotów o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:

      od 1.04.2020 do 31.12.2020 w porównaniu do takiego okresu w roku 2019

      lub

      od 01.10.2020 do 31.12.2020 w porównaniu do takiego okresu w 2019

 • Posiadać rezydencje podatkową na terenie EOG;
 • spełniać warunki określone w sekcji 3.1 Tymczasowych ram pomocy.

 

Przeczytaj też : Tarcza 6.0 dla określonych branż

 

Warunki jakie trzeba spełnić -  Male i średnie przedsiębiorstwa:

 

 • przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców;
 • wpis do CEIDG lub KRS;
 • zatrudnienie na dzień 31.2019, a w przypadku jego braku, na dzień 31 lipca 2020 – co najmniej 1 pracownika, nie więcej niż 249;
 • brak zaległości w opłacaniu podatków i ZUS na dzień 31.12.2019 lub na 31.12.2020 lub na dzień złożenia wniosku;
 • prowadzić działalność gospodarcza na dzień 31.12.2019 oraz w dniu składania wniosku;
 • na dzień 31.12.2019 a także na  01.11.2020 oraz na dzień składania wniosku mieć co najmniej jedno z wymienionych PKD;
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwającym:

      od 01.11.2020 do 31.12.2020 w porównaniu do takiego okresu w roku 2019

      lub

      od 01.01.2021 do 31.03.2021 w porównaniu do takiego okresu w 2019

 • wykazać Koszty Stałe (stratę);
 • posiadać rezydencje podatkową na terenie EOG;
 • spełniać warunki określone w sekcji 3.1 Tymczasowych ram pomocy.

 

Czy biuro rachunkowe może złożyć za przedsiębiorcę wniosek o subwencje?

 

Tak, biuro rachunkowe może wnioskować o subwencje w imieniu klienta-przedsiębiorcy, jednakże niezbędne będzie udzielenie dostępu do bankowości elektronicznej przedsiębiorcy oraz posiadanie stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu przedsiębiorcy. Pełnomocnictwo powinno być załączone do wniosku w formie elektronicznej.

 

 

Czy komornik może zająć otrzymaną na rachunek firmowy subwencje?

 

Subwencja jest wolna od zajęć komorniczych.

 

Przeczytaj też: Ochrona majątku osobistego

 

Konsultacja online - TARCZA

Więcej
Podatek cukrowy
Podatek cukrowy

09.01.2021 r.

 

Opłata od cukru, kofeiny i tauryny - kto i w jakiej wysokości ją odprowadza?

 

Od 1 stycznia 2021 r  obowiązuje opłata cukrowa.  Co do zasady podlegają jej napoje słodzone. W artykule omawiamy co podlega opłacie cukrowej, kto jest zobowiązany do jej rozliczenia oraz w jakim terminie i wysokości odprowadza się opłatę do Urzędu Skarbowego.

 

Co podlega opłacie cukrowej?

 

Wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem:

1) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących,

2) kofeiny lub tauryny

 

Przez wprowadzenie na rynek krajowy napojów, o których mowa w ust. 1, rozumie się:

1-       sprzedaż napojów do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna

2-      sprzedaż detaliczna napojów przez: producenta, podmiot, o którym mowa w art. 12d ust. 1 pkt 2, podmiot nabywający napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju, albo sprzedaż w przypadku, o którym mowa w art. 12e ust. 3.

 

Przez sprzedaż detaliczną, rozumie się odpłatne zbywanie towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

1) w lokalu przedsiębiorstwa,

2) poza lokalem przedsiębiorstwa

- także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

 

Za napój, uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z wymienionych w ustawie substancji, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

 

7 grup napojów nie podlega opłacie cukrowej.

 

Opłacie nie podlega wprowadzenie na rynek krajowy napojów:

1) będących wyrobami medycznymi;

2) będących suplementami diety;

3) będących żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatami do początkowego żywienia niemowląt, preparatami do dalszego żywienia niemowląt;

4) będących wyrobami akcyzowymi;

5) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju;

6) będących roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju;

7) będących wyrobami, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się mleko albo jego przetwory.

 

 

Kiedy na​liczyć opłatę cukrową?   

 

Opłacie podlega w​​prowadzenie na rynek krajowy napoju, czyli:

- sprzedaż (dokonywanie na terytorium​​ RP, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów) napojów do pierwszego punktu sprzedaży detalicznej przez:

o    podmioty sprzedające napoje do punktów sprzedaży detalicznej,

o    podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną napojów będące:

o    producentami (napojów),

o    nabywcami napojów w ramach WDT,

o    importerami napojów,

o    zamawiających, w przypadku gdy skład napoju stanowi element umowy z producentem,

- sprzedaż detaliczna (sprzedaż konsumentom) napojów przez:

o    producenta (napojów),

o    zamawiającego, w przypadku gdy skład napoju stanowi element umowy z producentem,

o    nabywcę napojów w ramach WDT,

o    importera napojów,

- sprzedaż napojów p​​odmiotowi prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową.

 

Obowiązek naliczenia opłaty powstaje z dniem wprowadzenia na rynek krajowy (inaczej mówiąc sprzedaży) napoju.

 

W jakim terminie należy złożyć informację oraz dokonać zapłaty?

 

Informacje o należnej opłacie cukrowej składa się do Urzędu Skarbowego wyłącznie elektronicznie, w takim samym terminie jak deklarację VAT, tj. do 25 dnia kolejnego miesiąca.

W tym samym termionie należy wpłacić naliczoną opłatę cukrową na rachunek urzędu.

 

W przypadku niewykonania obowiązku rozliczenia i zapłaty opłaty cukrowej, urząd skarbowy doliczy dodatkowe 50%  w ramach kary.

 

Na kim ciąży obowiązek zapłaty opłaty cukrowej?   

 

Obowiązek opłaty podatku cukrowym należy do:

o    producenta napojów,

o    zamawiającego napoje u producenta,

o    nabywcy napojów w ramach WDT,

o    importera napoju,

o    podmiotu sprzedającego napoje do punktów sprzedaży detalicznej inny niż wymieniony powyżej (np. hurtownia prowadząca sprzedaż wyłącznie hurtową).

 

Hurtownie prowadzące zarówno handel hurtowy oraz detaliczny nie rozliczają podatku - otrzymują one dostawy asortymentu z już naliczonym podatkiem!   

Punkty sprzedaży detalicznej – sklepy, kioski, gastronomie – nie są naliczają ani nie odprowadzają  opłaty cukrowej. Kupują one napoje z już naliczonym podatkiem cukrowym. Za wyjątkiem gdy sklep lub gastronomia zamawia u producenta wyprodukowanie własnej marki napojów.

 

Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na:

- podmiocie sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej;
- podmiocie prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku:

o    producenta;

o    podmiotu nabywającego napoje w ramach WDT;

o    importera napoju.

 

Ile wynosi opłata cukrowa?   

 

Wysokość opłaty zależna jest od składu danego napoju w przeliczeniu na litr. W przypadku, gdy napój zawiera:

o    Poniżej 5 gramów cukrów na 100 ml opłata wynosi 0,50 zł. Dodatkowo za każdy kolejny gram powyżej 5 gramów w 100 ml napoju należy doliczyć 0,05 zł. Do wyliczenia podatku, gramy cukru zaokrągla się w górę,

o    Dodatek innych substancji słodzących, np. aspartam, stewia - dopłata wynosi 0,50 zł bez względu na ich zawartość w napoju,

o    Dodatek kofeiny lub tauryny - dopłata wynosi 0,10 zł/litr produktu,

o    Dodatek min. 20% soku lub jest izotonikiem - dopłata wynosi 0,05 zł za każdy gram powyżej 5 gramów w 100 ml napoju.

 

Jeśli napój posiada w składzie cukier oraz substancję słodzącą, np. aspartam lub stewię to opłata w wysokości 0,50 zł naliczana jest tylko raz.

 

Maksymalna wartość opłaty cukrowej w przeliczeniu na litr produktu wynosi 1,20 zł.

 

Opracowano na podstawie: Ustawa o zdrowiu publicznym

 

Przeczytaj także:

Spis z natury w małej firmie

Kiedy opłaca się być na VAT

Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy

Więcej
Spis z natury w małej firmie
Spis z natury w małej firmie

03.01.2021 r.

 

Prowadzisz Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów, tj. stosujesz zasady ogólne lub podatek liniowy -  ten artykuł jest dla Ciebie.

Dowiesz się z niego kiedy i jak należy wykonać remanent by uniknąć kary za wykroczenie skarbowe.

 

Spis z natury należy sporządzić w kilku przypadkach:

 

 • na dzień 1 stycznia,
 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • na dzień otwarcia działalności w trakcie roku,
 • przy utracie prawa do ryczałtu,
 • zmiany wspólnika lub zmiany proporcji udziałów wspólników w spółce cywilnej,
 • w razie likwidacji działalności gospodarczej,
 • gdy jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.


Czy to oznacza, że musisz sporządzić dwa remanenty – jeden na koniec roku a drugi na dzień 1 stycznia? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), wystarczy, że sporządzisz remanent na koniec poprzedniego roku podatkowego. Taki remanent posłuży również jako remanent na dzień 1 stycznia.

 

Spis z natury – polega spisaniu ilości posiadanych przez firmę materiałów podstawowych i towarów handlowych, czyli tego, czym handlujesz lub z czego wytwarzasz produkty na sprzedaż. Remanent powinien uwzględniać tylko te towary i materiały, które znajdują się w firmie na dzień 31 grudnia.

 

 Spis z natury na koniec roku - w Sylwestra?

 

Spis z natury na koniec roku może zostać wykonany wcześniej lub później niż 31 grudnia.  

Jednakże w każdym przypadku remanent musi odzwierciedlać stan towarów i materiałów na dzień 31 grudnia. Należy go wykonać przed rozpoczęciem sprzedaży w kolejnym roku.

Wartość spisu z natury jest pierwszym i zarazem ostatnim zawpisem w  księdze przychodów i rozchodów za dany rok podatkowy.

 

Co powinien zawierać remanent na koniec roku?

 

W spisie z natury na koniec roku wykazuje się wszystkie składniki majątkowe, które pozostały na stanie magazynowym na dzień 31 grudnia.

Remanent powinien zawierać policzone i wycenione w cenach zakupu:

towary handlowe – składniki przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym,materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze – materiały, dzięki którym w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług powstaje gotowy produkt. Np. szampony, odżywki, farby do włosów stosowane w salonie fryzjerskim, materiały stomatologiczne u dentysty czy nici, kleje i fleki u szewca. To także materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety).


Firmy produkcyjne i działające w szerszym spektrum niż handel, ujmą w remanencie również:

półwyroby, produkcję w toku,
wyroby gotowe,
braki i odpady.

Spis z natury należy sporządzić w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.


UWAGA! Spisem z natury wykonany na koniec roku podatkowego nie należy obejmować wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Spis z natury powinien zawierać:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia,
 • numerację pozycji,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników majątku,
 • jednostkę miary,
 • ilość ustaloną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpis właściciela i osoby uczestniczącej w sporządzeniu remanentu.

Wzór remanentu

 

Przy prowadzeniu:

1) księgarń i antykwariatów księgarskich - spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne;
2) działalności kantorowej - spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe;
3) działów specjalnych produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

 

Policzenie ilości to dopiero pierwszy etap pracy. Drugim etapem jest wycena przeprowadzonego spisu, konieczna do określenia wartości remanentu. Wycena składników w spisie z natury musi zostać dokonana najpóźniej w terminie 14 dni po zakończeniu remanentu. Uwaga!  brak wyceny remanentu to wykroczenie.

 

Jak wycenić remanent?

Policzenie ilości to dopiero pierwszy etap pracy. Drugim etapem jest wycena przeprowadzonego spisu, konieczna do określenia wartości remanentu. Wycena składników w spisie z natury musi zostać dokonana najpóźniej w terminie 14 dni po zakończeniu remanentu.

Materiały i towary handlowe – wyceniamy według cen zakupu lub cen nabycia.

Cena nabycia to cena zakupu + koszty dostawy, opakowania itp.

Podatnicy VAT  wyceniają towary wg cen netto. Pozostali wyceniają towary wg wartości brutto.

 

W przypadku firm produkcyjnych, prowadzących szerszą działalność, w remanencie będą do wyceny także inne składniki:

wyroby gotowe, półwyroby oraz braki – wycena wg kosztu ich wytworzenia,
odpady użytkowe – wyceniasz wg wartości wynikającej z oszacowania ich przydatności do dalszego użytkowania,
towary, których produkcja nie została jeszcze zakończona – wyceniamy wg kosztu wytworzenia (koszty te nie mogą być jednak niższe od kosztów materiałów zużytych do produkcji niezakończonej),
produkcję zwierzęcą – wg cen rynkowych na dzień sporządzenia spisu.


Po co wykonuje się spis z natury na koniec roku?

Remanent ma bezpośredni wpływ na ustalenie dochodu . W zależności od jego wartości kwota podatku może wzrosnąć lub zmaleć.

Jak remanent wpływa na twój podatek?

 

Remanent zerowy.

Działalność usługowa charakteryzuje się możliwością wystąpienia remanentu zerowego. Jest to sytuacja, gdy nie firma nie prowadzi sprzedaży towarów, a stan towarów i materiałów w firmie jest zerowy. Gdy firma usługowa rozlicza się na podstawie KPiR, ma obowiązek przeprowadzenia spisu z natury.

W zerowym spisie z natury w polu „Łączna wartość spisu z natury” wpisuje się wartość „0”.

Wystarczy go sporządzić, podpisać i uwzględnić w KPiR.

 

Spis z natury musi być przechowywany z innymi dokumentami księgowymi przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Spis z natury należy sporządzić w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

Przygotowany, wyceniony i podpisany dokument należy przekazać księgowemu.

 

Konsekwencje karno-skarbowe.

 

Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W przypadku mniejszej wagi tego czynu – sprawca podlega karze grzywny (za wykroczenie skarbowe).

Tej samej karze (za wykroczenie skarbowe) podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.


Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Natomiast księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.


Brak załączenia (i przechowywania razem z księgą) remanentu uznaje się za prowadzenie księgi niezgodnie z przepisami prawa, czyli wadliwie.


Za wykroczenia skarbowe grozi (tylko) kara grzywny. Zgodnie z przepisami art. 48 § 1 i 2 k.k.s. kara grzywny (za wykroczenia skarbowe) może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.

Mandatem karnym natomiast można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość takiego mandatu (2021) może wynieść od 280 zł do 5600 zł.

 

Konsultacja księgowa online

 

Spis z natury - arkusz Excel do pobrania

 

Przeczytaj także:

Firma bez vat i jpk tak to mozliwe!

Kiedy opłaca się być na VAT?

Więcej
Kiedy opłaca się być na VAT?
Kiedy opłaca się być na VAT?

26.12.2020 r.

 

Wśród osób rozpoczynających działalność gospodarczą często panuje przekonanie, że opłaca im się być VAT-owcami bo ODLICZĄ sobie VAT!

 

Bo kolega mówił …  księgowa kolegi mówiła  – postać mityczna, wszystkowiedząca, nieomylna, choć nikt jej na oczy nie widział! – że jak będę wystawiać faktury VAT, to sobie VAT odliczę. Odliczę czyli zarobię na tym! Więc mi się VAT OPŁACA!

 

Zobaczmy jak działa podatek VAT.

 

Podatek VAT jest z założenia podatkiem neutralnym. Płatnikiem podatku jest ostatni w łańcuchu nabyć, tj. konsument. On za wszystko płaci w cenie produktu.

By łatwiej zrozumieć komuś, kto jeszcze nie miał z VATem do czynienia i stoi przed podjęciem decyzji czy warto być podatnikiem VAT posłuże się przykładami.

 

Przykład 1 : Prowadzisz firmę budowlaną i rozliczasz się na ryczałcie.

Wykonałeś  usługę za 1000 zł. Od tej kwoty odprowadzasz podatek zryczałtowany 5,5 %

 

Gdybyś jednak był VATowcem, wtedy jesteś zobowiązany z tego 1000 zł odprowadzić podatek VAT: 23% lub 8% ( mieszkaniówka)

Tym samym, jeśli nie zdecydujesz się podnieść ceny dla klienta, zostanie Ci o ten VAT mniej:

1000/1,23= 813 zł

lub

1000/1,08=925,93 zł

Nie kupiłeś żadnych materiałów od których możesz odliczyć VAT, nie masz kosztów zawierających VAT, więc nic nie odliczysz.

Masz do zapłaty dwa podatki: ryczałt i VAT.

 

W przypadku gdy potraktujesz cenę swojej usługi jako cenę netto i do niej doliczysz VAT, odpowiednio 8% lub 23% - wtedy koszty podatku VAT poniesie nabywca usługi, nic na tym nie stracisz.  

1000 + 8% = 1080 zł

1000 + 23% = 1230 zł

Nadal masz do zapłaty dwa podatki: ryczałt i VAT, lecz podatek VAT zapłacili Twoi klienci.

Może się zdarzyć, zwłaszcza w przypadku osób prywatnych, że nie zdecydują się oni na wybór twojej oferty, gdyż konkurencja która nie jest na VAT, będzie po prostu tańsza.

 

Przykład 2: Nadal prowadzisz firmę budowlaną i rozliczasz się na ryczałcie.

Masz samochód ciężarowy w leasingu z ratą miesięczną 2000 zł netto + 23% VAT, kupujesz do niego benzynę by dotrzeć na miejsce budowy. Masz telefon i Internet na firmę, wynajmujesz biuro, korzystasz z biura podatkowego, kupujesz ubrania robocze i środki BHP. Czas od czasu kupujesz sprzęt i narzędzia. Realizujesz roboty jako podwykonawca dla dewelopera lub inwestora. Co prawda jeszcze nie przekroczyłeś 200.000 zł przychodu ale…

No właśnie, gdybyś był podatnikiem VAT, mógłbyś odliczyć VAT od wszystkiego wymienionego powyżej. Dla dewelopera lub inwestora to nawet dobrze, że jesteś podatnikiem VAT. Oni sobie Twój VAT odliczą.  

 

Wykonasz usługę za 1000 zł + 23% =1230 zł

VAT należny: 230 zł ( ten do zapłaty!)

VAT naliczony: suma z   460 zł  leasing ( 2.00 zł netto + 23%), paliwo 500 zł brutto, w tym VAT 93,50zł, telefon 150 zł btutto w tym VAT 28,05 zł

= masz więcej do odliczenia niż do zapłaty.

 

Podsumowując – w podatkach zawsze jest coś za coś – żeby odliczyć, najpierw trzeba zapłacić. Zapłata jest obowiązkiem, a odliczenie jest uprawnieniem do którego trzeba spełnić warunki.

 

Są specyficzne rodzaje działalności w których zawsze mamy zwrot VAT, np. produkcja do UE, świadczenie  usług poza granicami kraju.

Zdarzają się firmy które korzystają z różnicy w stawkach VAT i również nie płaca VAT w ostatecznym rozrachunku. Przykładowo, kupują surowce z 23% VAT, a produkt finalny jest opodatkowany stawką 8%. Różnica 15% VAT zostaje w firmie.

 

Kiedy musisz być VATowcem?

Podatnikowi rozpoczynającemu w trakcie roku działalność gospodarczą, przysługuje zwolnienie z VAT, pod warunkiem że przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł.

 

Nie wszyscy mogą skorzystać ze zwolnienia VAT. 

 

W art. 113 ust.13 ustawy o VAT wymienione są dostawy i usługi wyłączone ze zwolnienia – sa to m.in. podatnicy świadczący usługi doradcze, prawnicze, jubilerskie.

 

„ Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10), perfum i wód toaletowych (PKWiU24.52.11), kosmetyków upiększających do ust i oczu (PKWiU24.52.12), kosmetyków do manicure i pedicure (PKWiU 24.52.13), pudrów kosmetycznych i higienicznych – z wyłączeniem przeznaczonych dla dzieci (PKWiU ex 24.52.14-00), pozostałych kosmetyków upiększających do twarzy (PKWiU 24.52.15-00.10), dezodorantów osobistych i preparatów przeciwpotowych (PKWiU 24.52.19-50.00),preparatów do higieny intymnej (PKWiU 24.52.19-90.10), środków higienicznych kosmetycznych, gdzie indziej niewymienionych(PKWiU 24.52.19-90.3), preparatów toaletowych dla zwierząt (PKWiU24.52.19-90.60), kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych, pozostałych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 24.52.19-90.90), kart do gry – z wyłączeniem kart do gry dla dzieci (PKWiU ex 36.50.41-00),cygar, również z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów z tytoniu lub namiastek tytoniu (PKWiU 16.00.11), tytoniu do palenia (PKWiU16.00.12-30), tabaki (PKWiU ex 16.00.12-90.20),

c) nowych środków transportu,

d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

2)świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

3) niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.”

 

Jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na wartość sprzedaży i twoje usługi lub towary nie są wyłączone ze zwolnienia - nie musisz nic robić. 

Nie masz obowiązku składania deklaracji VAT.

                                                                                    

 

W przypadku w którym świadczysz usługi bądź dokonujesz dostaw które nie korzystają ze zwolnienia, masz obowiązek rejestracji jako podatnik czynny VAT. W tym celu składasz do właściwego US wniosek VAT-R od pierwszego dnia działalności.

 

 

I trzecia sytuacja – kiedy uznasz że VAT bardziej się opłaca. Składasz formularz VAT-R odpowiednio wypełniony. Radzę skorzystać przy tym z fachowej pomocy by nie popełnić kosztownych błędów już na etapie rejestracji. I nie daj się zwieść uśmiechniętej pani z okienka w urzędzie skarbowym. Nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za właściwe wypełnienie tego dokumentu.

Od momentu rejestracji będziesz musiał założyć  konto firmowe w banku, wpisać go na tzw. „białą listę” oraz składać JPK.

 

Kiedy nie trzeba płacić VAT?

 

Istnieją rodzaje działalności, ustawowo zwolnione z VAT. Jest to długa lista, wymieniona w art. 43 Ustawy o VAT.

Są to, między innymi:

dostawa produktów rolnych przez rolników – art. 43 ust. 1, pkt 1,
sprzedaż domów i mieszkań na rynku wtórnym – pkt 10,
opieka medyczna – pkt 18, 18a i 19,
opieka nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi – pkt 23,
opieka nad dziećmi do lat 3, czyli w praktyce żłobki i kluby malucha – pkt 24,
korepetycje – pkt 27,
uczenie języków obcych – pkt 28.


Pełną treść Ustawy o VAT ustawy  znajdziesz tu: Ustawa o podatku VAT

 

Kiedy warto być VATowcem?

 

Czy to możliwe, że lepiej jest płacić podatek, niż go nie płacić?

Otóż tak!

 

Jeśli Twoimi klientami są firmy, będące podatnikami VAT, to mogą oni pomniejszyć swój VAT o kwotę podatku z faktury, którą Ty im wystawisz.  Dla takich klientów jest obojętne, czy:

zapłacą 1230 zł za Twoje usługi , kiedy jesteś VATowcem (czyli kwota na fakturze to 1230 zł brutto, w tym 1000 wartość netto i 230 zł VAT)
zapłacą 1000 zł i dostaną od Ciebie zwykłą fakturę (bez VAT).
Pomimo tego, że w drugim przypadku klient płaci Ci mniej pieniędzy, te dwie sytuacje są dla Twojego klienta ekonomicznie takie same. Jak to możliwe?

Otóż w pierwszym przypadku Twój klient odzyska różnicę 230, płacąc mniej własnego VATu w urzędzie skarbowym. Mniej o 230 zł – dokładnie o tyle ile zapłacił Tobie.

Jednocześnie, kiedy jesteś VATowcem, masz prawo do odliczenia VATu od swoich faktur kosztowych, a to jest realna oszczędność. Jeżeli jesteś podatkiem VAT, to do urzędu nie zapłacisz pełnej kwoty 230 zł. Zapłacisz tylko różnicę po odliczeniu VAT od zakupów i kosztów.

 

Planujesz spore przychody  – idż na VAT.

Zakładasz firmę która ma realne szanse przekroczyć roczny limit do VAT 200.000 zł i zostaniesz płatnikiem VAT.

Warto już na początku złożyć VAT-R i zostać podatnikiem VAT. W ten sposób nabędziesz prawo do odliczenia VAT z tych kosztów, które już ponosisz. Jeżeli tego nie zrobisz, to wszystkie koszty poniesiesz w kwocie brutto. Będąc  podatnikiem rozliczasz VAT  z kosztów.

To nawet  23% różnicy!

 

 

Kiedy nie warto być VATowcem?

 

W zasadzie nie warto być  podatnikiem VAT w jednej sytuacji. Ta sytuacja dotyczy większości drobnych działalności gospodarczych.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i Twoim klientami są osoby prywatne (nie firmy), to nie warto rejestrować się jako VATowiec.

Przykłady:

Fryzjer

Kosmetyczka

Wykończenie wnętrz

Pranie dywanów

Usługi budowlane

 

Zapytaj swoją księgową czy opłaca się być na VAT lub skorzystaj z naszej pomocy i płać niższe podatki.

Konsultacja księgowa online

 

Przeczytaj także:

Firma bez VAT

Metoda Podzielonej Płatności

Nota korygująca

Więcej
Nota księgowa – co to jest?
Nota księgowa – co to jest?

19.12.2020 r.

 

Nota księgowa  to prosty dokument wystawiany w  innych przypadkach niż faktura VAT.

 

Nota dokumentuje przychody lub koszty, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.  Nie dokumentuje ona transakcji sprzedaży czy świadczenia usług przez podatników.

Nota księgowa - obciążeniowa lub uznaniowa - zawiera wykaz operacji, których przedsiębiorca nie może udokumentować przy pomocy faktury. Notę księgową zaliczamy odpowiednio do kosztów lub do przychodów firmy.

 

Kiedy jest wystawiana nota księgowa?

 

Nota księgowa jest wystawiana  dla udokumentowania:

·         naliczenia odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych należności,

·         naliczenia kar umownych należnych w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym rekompensatę za opóźnienie w płatności,

·         korekty błędów popełnionych we wcześniej wystawionych  rachunkach,

·         obciążenia należnościami z tytułu niedoborów i szkód,

przeniesienia na nabywcę kosztów, niepodlegających podatkowi VAT,
roszczenia związanego z wypłatą odszkodowania,
·         dokonywania wzajemnych rozliczeń pomiędzy powiązanymi jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych nieuprawnionymi do wystawiania faktur VAT.

 

Otrzymana nota księgowa obciążeniowa (kosztowa) lub nota uznaniowa ( przychodowa)  w PKPiR

 

Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

Zgodnie z treścią § 11 ust.3 tego rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze jest dowód księgowy, przez który należy rozumieć także:

inne dowody, wymienione w § 12i § 13,stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a)wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b)datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z  tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

c)przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d)podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

 

Za dowody księgowe uważa się również:

noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi.

 

Nota księgowa w przypadku ksiąg rachunkowych ( pełna księgowość).

 

 

Nota księgowa musi zawierać informacje wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości:

 

·         określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;

·         określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

·         opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;

·         datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu;

·         podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

·        stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

 

 

Uwaga! Nota księgowa to nie to samo co nota korygującą.

 

 

Jak wystawić notę księgową obciążeniową lub uznaniową?

 

Nota księgowa powinna zawierać:

 

określenie rodzaju dowodu i jego numer identyfikacyjny,
określenie stron, między którymi doszło do realizacji transakcji gospodarczej,
opis operacji oraz jej wartość,
datę dokonania operacji, ,
podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,


W przypadku noty obciążeniowej w walucie innej niż złoty polski, powinna ona zawierać kwotę przeliczoną na złotówki.

 

Konsultacja księgowa online.

 

Wzór noty do pobrania:  Nota księgowa

 

Przeczytaj również:

Nota korygujaca co to jest?

Pełna księgowość - jak na nią przejść?

 

 

 

 

Więcej
Tarcza 6.0 podpisana!
Tarcza 6.0 podpisana!

15.12.2020 r.

 

Długo oczekiwana przez przedsiębiorców ustawa z 9 grudnia 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwana TARCZA 6.0 została podpisana i czeka na publikacje.

 

Omawiamy rozwiązania jakie zostały w niej zaproponowane.

 

Konsultacja online - TARCZA

 

1 – Dofinansowanie wynagrodzeń  art.15gga - do 2.000 zł na jednego pracownika:

 

 

·       Przedsiębiorca, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą,

 

 

·      Rodzaj przeważającej działalności (PKD) 2007 - weryfikacja w bazie REGON na dzień 30.09.2020:

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z Działalność szpitali

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

·       Spadek przychodu co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego w następstwie wystąpienia COVID-19

 

2 – Dodatkowe postojowe  art. 15zs1:

 

·       prowadzenie, na dzień złożenia wniosku działalności gospodarczej pod przeważającym kodem PKD 2007

·       przeważające  PKD:

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z

 

·       wcześniejsze skorzystanie ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua,

·       spadek przychodu co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019.

 

3 – Dodatkowe jednorazowe postojowe art. 15zs2:

 

·       prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej

·       przeważające PKD:

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z Działalność szpitali      

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

·       skorzystanie ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua,

·       spadek przychodu z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

 

4 – Jednorazowe postojowe dla zleceniobiorców Art. 15zs3:

 

1)     działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

2)     działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

3)     działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

4)     usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

5)     usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:

a)     w zakresie pozaszkolnych form edukacji,

b)     przez przewodników muzeów.

 

5 – Dotacja do 5.000 zł  Art. 15zze4:

 

·       na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą,

·       rodzaj przeważającej działalności:

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z Działalność szpitali      

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

·       spadek  przychodu  z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

·       nie może być udzielona tym, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

 

 

6 – zwolnienie ze składek ZUS  od lipca do września 2020 art. 31zo pkt a - warunek spadek przychodów co najmniej 75% w stosunku do tego samego miesiąca roku 2019

Rodzaj przeważającej działalności:

49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z albo świadczącego usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, albo prowadzącego muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

 

7 – zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 art. 31zo punkt b  – warunek spadek przychodów o co najmniej 40% w stosunku do przychodów z listopada 2019

Rodzaj przeważającej działalności:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

 

8 – zwolnienie ze składek ZUS zleceniobiorców w roku 2021

art. 31zy (od stycznia do kwietnia)

 

9 – w roku 2021 nie pobiera się opłaty targowej art. 31zzm

 

Pełny tekst ustawy: Tarcza 6.0

 

Konsultacja online - TARCZA

Więcej
Nota korygująca - co to jest?
Nota korygująca - co to jest?

12.12.2020 r.

 

Nota korygująca do faktury to dodatkowy dokument, który nie podlega księgowaniu.  

Jego zadanie jest bardzo proste – skorygować błędne lub niepełne dane na wystawionej fakturze. Uwaga! Notę  korygującą  wystawia wyłącznie  odbiorca faktury, inaczej zwany nabywcą. Sprzedawca nie może wystawić noty korygującej. Jedynie ją akceptuje.

 

Co powinna zawierać nota korygująca?

 

W art. 106k ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług zostały wymienione elementy jakie powinna zawierać nota korygująca. Są to: 

oznaczenie „Nota korygująca”;
numer kolejny i data jej wystawienia;
imiona i nazwiska bądź nazwy wystawcy noty i wystawcy faktury lub faktury korygującej, ich adresy oraz NIP;
dane zawarte w poprawianej fakturze, jak: data wystawienia, numer faktury, strony transakcji, nazwy oraz ilość towarów lub usług z wystawianej faktury
wskazanie treści, której podlega korekta oraz podanie prawidłowej treści.
 

Kto wystawia notę korygującą?

 

Błędne dane z faktury można poprawić za pomocą noty korygującej. Wystawić ją może wyłącznie nabywca towaru lub usługi. Po wystawieniu, nota należy przekazać do akceptacji jest do sprzedawcy, który wystawił pierwotną fakturę. Jest to szczególne ważne w przypadku zakupów dokonanych z udziałem wszelkiego rodzaju dofinansowania.

 

Czy każdy błąd można naprawić notą korygującą?

 

Zgodnie z art. 106k ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

 

Tym samym nota korygująca nie może być wystawiona jeżeli błędy dotyczą:

 

·         miary i ilości (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

·         ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

·         kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

·         wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

·         stawki podatku VAT;

·         sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

·         kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

·         kwotę należności ogółem.

 

 

Jeżeli na fakturze zauważymy wyżej podane błędy wtedy należy wystawić fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia sprzedawca.

 

Kiedy właściwa będzie nota korygująca?

 

Notę korygującą wystawia się wyłącznie gdy na fakturze zostały błędnie wpisane następujące elementy:

 

 • adres nabywcy lub/i sprzedawcy
 • nieprawidłowy numer NIP
 • data sprzedaży, odbioru, czy terminu płatności
 • numer rejestracyjny pojazdu (jeżeli dotyczy zakupu paliwa)
 • oznaczenie towaru lub usługi.

 

Podpisanie noty korygującej przez wystawce faktury.

 

Nabywca wystawia notę korygującą i przedkłada ją sprzedawcy. Może to zrobić za pośrednictwem tradycyjnej poczty sporządzając i wysyłając 2 egzemplarze do sprzedawcy, który po akceptacji noty i złożeniu podpisu na obu egzemplarzach powinien odesłać jeden z nich do wystawcy noty. Dokument może też być wysłany w formie elektronicznej. Ważne by nota korygująca była zaakceptowana przez odbiorcę. 

 

Podsumowanie 

 

Jeżeli na fakturze otrzymanej przez nabywcę towaru lub usługi znajdują się dane niekompletne bądź zawierające błędy, jedynym wyjściem jest wystawienie noty korygującej. Błędne lub niekompletne dane mogą stanowić problem w rozliczeniu dotacji lub ustaleniu prawa do zwrotu podatku. Warto weryfikować faktury zakupowe czy kosztowe zaraz po ich otrzymaniu.

Konsultacja księgowa online

 

Przeczytaj również:

Metoda podzielonej płatności MPP w JPK_VAT od 01.10.2020

Firma bez VAT i JPK? Tak, to możliwe!

Jak remanent wpływa na Twój podatek?

Jak lokal obniża Twój podatek?

Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy

Więcej
Pełna księgowość - jak na nią przejść?
Pełna księgowość - jak na nią przejść?

07.12.2020 r.

 

Zakładając firmę najczęściej wybieramy zasady ogólne i prowadzimy Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.

 

Z roku na rok nasza firma rośnie i odnotowuje coraz wyższą sprzedaż: kilkaset tysięcy, potem milion, kolejny milion, a potem kolejne 5 mln.

Czy wciąż można rozliczać się na PKPiR?

 

Otóż po przekroczeniu kwoty przychodów 9.030.600 zł  ( 2.000.000 EURO) w roku 2020, od 1 stycznia 2021 mamy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

 

Otwarcie pełnych ksiąg handlowych powinno nastąpić w ciągu 15 dni od początku roku obrotowego, tj. do 15 stycznia. Po przejściu na pełną księgowość należy zaktualizować dane dotyczące rodzaju prowadzonej ewidencji rachunkowej w CEiDG lub za pomocą formularza NIP-2. Przy okazji warto sprawdzić aktualność pozostałych danych – numery rachunków bankowych, dane biura rachunkowego, adres zamieszkania.

 

Od tej chwili jesteś nie tylko osobą prowadzącą działalność gospodarczą – stałeś się KIEROWNIKIEM JEDNOSTKI.

 

Przejście z książki podatkowej (PKPiR) na pełną księgowość ( Księgi Handlowe) następuje w 4 krokach.

 

1 - Zamknięcie PKPiR . Ostatnią pozycją jest zaksięgowanie remanentu za rok 2020 sporządzonego na dzień 31.12.2020

 

2 - Pełna inwentaryzacja majątku firmy na dzień 31.12.2020.

Spisujemy aktywa trwałe i środki obrotowe, w tym takie składniki jak: wyroby i półfabrykaty, środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym, środki trwale, środki transportu, wartości niematerialne i prawne.

 

Należy dokładnie określić źródła jego finansowania, czyli pasywa.

 

Nie można zapomnieć o rozrachunkach:

zobowiązania – komu jesteśmy winni i za co,

należności – od kogo oczekujemy zapłaty.

 

Dopiero te informacje pozwolą stworzyć bilans otwarcia. Na podstawie danych z księgi nie jesteśmy w stanie stworzyć bilansu otwarcia, gdyż księga nie zawiera danych niezbędnych do tego celu.

 

3 - Opracowanie polityki rachunkowości firmy. Polityka powinna określać m.in. rok obrotowy, metody wyceny aktywów i pasywów, sposób prowadzenia ksiąg.

 

4 - Otwarcie ksiąg rachunkowych. Wprowadzenie bilansu otwarcia na podstawie inwentarza.

 

O czym warto pamiętać?

Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, za ich zgodą.  (Art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości)

 

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie, chętnie pomożemy.

Napisz: biuro@dobraksiegowa.info

Zadzwoń: 91 834 02 36

W naszej ofercie znajdziesz także konsultacje księgowe online

konsultacje księgowe online

 

Przeczytaj również:

Firma bez VAT i JPK? Tak, to możliwe!

Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy

 

Więcej
Kasa fiskalna – działalność bez rejestracji
Kasa fiskalna – działalność bez rejestracji

28.11.2020 r.

 

Mogłoby się wydawać że nie ma nic prostszego – mam pomysł, spełniam warunki nieprowadzenia działalności w ostatnich 60  miesiącach i nie przekroczę 50% minimalnego wynagrodzenia – więc ruszam!

 

Niestety, są pewne ograniczenia. Pomimo braku obowiązku rejestracji działalności możesz mieć inne obowiązki o których warto wiedzieć by nie wpaść w pułapki zastawione na tej drodze.

 

Temat kasy fiskalnej nie jest prosty.

 

Prawie każdy początkujący przedsiębiorca unika jej jak ognia. Obawia się kosztów, formalności, dodatkowych obowiązków. Podobnie jest w działalności nierejestrowanej.

 

Z jednej strony mamy zasady ogólne - limit sprzedaży 20 tys. zł w roku.

 

Z drugiej strony istnieje sporo wyjątków i każdy szczegół może mieć znaczenie.

 

Na dodatek przepisy dotyczące kasy fiskalnej podlegają ciągłym zmianom.

 

Dlatego warto skonsultować obowiązek kasy zainstalowania kasy fiskalnej lub jego brak z  dobrą księgową. 

 

Większość działalności nie będzie objęta obowiązkiem kasy fiskalnej, niektóre jednak tak i to od pierwszej sprzedaży!

 

Jeśli sprzedajesz towary lub świadczysz usługi wyłącznie na rzecz innych firm, nie masz obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

 

Uwaga! Limit do kasy fiskalnej liczy sie proporcjonalnie do okresu wykonywania działalności.

 

Ważne: jeśli rozpoczniesz działalność bez rejestracji pod koniec roku i uzyskasz przychód pod koniec grudnia, może się okazać że przekroczyłeś limit i musisz zakupić kasę fiskalną.

 

To tylko jedna z pulapek opisanych w naszym ebooku  10-Pulapek-dzialalnosci-nierejestrowanej

 

Konsultacja księgowa ONLINE

 

Przeczytaj też:

Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy

 

 

Więcej
Jak lokal obniża Twój podatek?
Jak lokal obniża Twój podatek?

21.11.2020 r.

 

Lokal mieszkalny własny.

 

Do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczać m.in.:

odpisy amortyzacyjne, odsetki od kredytu, koszty remontów, opłaty eksploatacyjne, podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia lokalu.

 

Podstawową stawką amortyzacji do lokalu mieszkalnego jest stawka 1,5%.

W wypadku nieruchomości używanych lub ulepszonych możliwe jest stosowanie stawki podwyższonej do 10% w skali roku.

Przez nieruchomość używaną należy rozumieć nieruchomość użytkowaną przez poprzedniego właściciela przez co najmniej 60 miesięcy, natomiast nieruchomość ulepszona to taka nieruchomość, na której ulepszenie zostały poniesione nakłady wynoszące co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości.

 

W wypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stawka amortyzacji wynosi 2,5% i nie ma możliwości stosowania indywidualnej stawki amortyzacji. Nakłady na remont czy ulepszenie stanowią inwestycję w obcym środku trwałym i podlegają amortyzacji według stawki 10%.

 

W celu zaliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego do kosztów uzyskania przychodu lokal mieszkalny musi być wpisany do ewidencji środków trwałych.

 

Lokal mieszkalny wynajmowany lub użyczony.

 

Do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczać m.in.:

opłaty czynszowe, opłacane koszty eksploatacyjne oraz koszty remontów (z zastrzeżeniem, że w wypadku gdy kwota nakładów przekroczy w ciągu roku 10 000 zł, kosztami będą odpisy amortyzacyjne).

 

Lokalu wynajmowanego i użyczonego nie można amortyzować. Do kosztów uzyskania przychodu mogą być zaliczane opłaty ponoszone przez podatnika w związku z korzystaniem z lokalu. Podatnik musi jednak mieć na uwadze, że lokal, w związku z którym opłaty będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, musi być powiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Może to być mieszkanie, w którym przedsiębiorca przebywa w celu wykonywania czynności zawodowych (zamiast hotelu), może to być również część mieszkania, w którym podatnik zamieszkuje, ale częściowo wykorzystuje również pod działalność gospodarczą.

 

Nakłady na taki lokal, o ile ich kwota przekroczy w ciągu roku 10 000 zł, będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne. Stanowią one inwestycję w obcy środek trwały i mogą być amortyzowane stawką 10%.

 

Od nakładów ulepszeniowych  należy odróżnić nakłady remontowe, które mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu bez konieczności amortyzacji. Remontem będzie odtworzenie stanu lokalu, czyli np. pomalowanie ścian, naprawienie posadzki (ale nie jest całkowita wymiana z paneli na parkiet).

 

Lokal niemieszkalny

 

Do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczać m.in.:

odpisy amortyzacyjne, odsetki od kredytu, koszty remontów, opłaty eksploatacyjne, podatek od nieruchomości oraz koszty ubezpieczenia lokalu.

 

Podstawową stawką amortyzacji lokalu niemieszkalnego jest stawka 2,5%. W wypadku nieruchomości używanych możliwe jest stosowanie podwyższonej stawki amortyzacji, nieprzekraczającej jednak 10% w skali roku.

Indywidualną stawkę amortyzacji oblicza się, odejmując od 40 lat liczbę pełnych lat, które upłynęły od pierwszego oddania do używania tej nieruchomości.

 

Jeśli przedsiębiorca chciałby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odsetki od kredytu hipotecznego, wówczas konieczne jest wpisania takiej nieruchomości do ewidencji środków trwałych.

 

 Sprzedaż takiej nieruchomości będzie powodowała powstanie przychodu z działalności gospodarczej. Do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć niezamortyzowaną część lokalu.

 

Potrzebujesz konsultacji lub pomocy księgowej?

Napisz: biuro@dobraksiegowa.info

Zadzwoń: 91 834 02 36

 

Przeczytaj również:

Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy

Jak remanent wpływa na Twój podatek?

Pełna księgowość - jak na nią przejść?

Więcej
Jak remanent wpływa na Twój podatek?
Jak remanent wpływa na Twój podatek?

14.11.2020 r.

 

Spis z natury na koniec roku zwany potocznie remanentem, musi przeprowadzić każda firma, która rozlicza się na zasadach ogólnych, t.j. za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów i posiada  towary handlowe, materiały (podstawowe lub pomocnicze),  półwyroby, braki i odpady.

 

Oczywistym jest, że remanent sporządzają firmy handlowe. Jednakże firmy usługowe i produkcyjne również są objęte obowiązkiem sporządzenia remanentu.

 

W firmach usługowych należy każdorazowo przeanalizować sposób świadczenia usługi. Jeśli w trakcie wykonywania usługi wykorzystywane są materiały, które oddają wyrobowi swoje właściwości (tzw. materiały pomocnicze), to w rozumieniu rozporządzenia ministra finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, stanowią one aktywa, które powinny być umieszczone w spisie z natury.

 

Fryzjer : szampony, odżywki, farby do włosów stosowane w salonie fryzjerskim – są zużywane do wykonania  „głównego wyrobu”  -  fryzury.

Kosmetyczka: kosmetyki stosowane w salonie kosmetycznym – są zużywane do wykonania produktu - zabiegu kosmetycznego

Dentysta: materiały stomatologiczne – są zużywane do wypełnień czy koron, tj. głównego „produktu” - naprawy zęba.

Szewc: nici, kleje, fleki – wykorzystuje się je jako materiał do produktu – naprawionego buta.

 

Należy pamiętać, że spis powinien obejmować również odpady użytkowe, czyli wszystko, co w toku działalności utraciło swoją pierwotną wartość.

Decydujący jest fakt wykorzystywania do wykonania usługi materiałów, które w trakcie wykonywania usługi są wydawane nabywcom usługi bądź zużywane.

 

Sporządzany na koniec roku spis z natury nie obejmuje:

wyposażenia firmy,
środków trwałych.


Remanent zerowy.

Zdarza się, że osoby prowadzące działalność usługową, każdorazowo przy danym zleceniu dokonują zakupu materiałów, które zużywają w całości. W takich sytuacjach również należy wykonać spis z natury na koniec roku, z tym, że jego wartość wyniesie 0 zł.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z konieczności przygotowania spisu z natury – taki podatnik, również jest zobowiązany do jego wprowadzenia do KPiR.

 

Jakie to ma znaczenie względem wysokości podatku do zapłaty?

 

Podatek od remanentu.

 

Przypuśćmy, że zakładasz firmę w listopadzie 2020, kupujesz towar, kasę fiskalną lub zakładasz zeszyt sprzedaży nierejestrowanej i zdobywasz pierwszych klientów. Na koniec roku udało Cie się zakupić extra dużą partie towaru na dobrych warunkach, ciesząc się że teraz to już na pewno podatku nie będzie.

W styczniu  zaczynasz myśleć o poszukaniu księgowej, ostatecznie udajesz się do biura rachunkowego w połowie lutego 2021.

I tu niespodzianka – księgowa chce remanent na dzień 31.12.2020! Jesteś dobrze zorganizowany, dokumentujesz skrupulatnie zakupy i sprzedaż, asortyment nie jest zbyt duży, więc remanent udało się odtworzyć. Bingo! Ale…czemu nagle wyszedł Ci podatek do zapłaty? Otóż wysokość pierwszego remanentu zawsze jest twoim dochodem!

Kolejne remanenty roczne wpływają na dochód lub stratę z działalności jedynie jako różnica pomiędzy remanentem początkowym a końcowym.

Oczywiście ten pierwszy remanent który spowodował podatek będzie Twoim kosztem w kolejnym roku, ale dopiero w rozliczeniu rocznym, po uwzględnieniu remanentu końcowego.

 

Jakie ważne informacje daje remanent?

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, którą prowadzimy dla naszych klientów, ma kilka kolumn. Pierwszym zapisem w danym roku jest remanent początkowy. Jest on równy remanentowi końcowemu z 31.12 roku poprzedniego. Z kolei remanent końcowy jest ostatnim zapisem w PKiR w danym roku.

Sprzedaż netto  jest ewidencjonowana w kolumnie 7 „sprzedaż towarów i usług”, natomiast zakup towarów i materiałów jest ujmowany w kolumnie 10 „zakup towarów i materiałów”. Po zakończeniu roku, ostatnią pozycja w księdze jest sporządzony przez klienta remanent końcowy.

 

Przykład z praktyki

 

Na koniec roku drukujemy podsumowanie PKPiR i widzimy w nim następujące kwoty:

Sprzedaż: 300.000 zł

Zakup towarów: 350.000 zł

Remanent początkowy: 50.000 zł

Remanent końcowy: 100.000 zł

 

Co to oznacza?

 

Przede wszystkim różnica remanentowa 50.000 zł zwiększy dochód do opodatkowania – klient zapłaci dodatkowo „podatek od remanentu” w wysokości 50.000 x 17%=8.500 zł

Kolejna informacja - klient nie wykazuje marzy! – sprzedaje po kosztach zakupu. Łącznie w roku miał towar o wartości 300 tys. zł

Zakup towaru 350 tys. zł + remanent początkowy 50 tys. zł – remanent końcowy 100 tys. zł = 300 tys. zł

Towar o wartości 300 tys. zł został sprzedany za 300 tys. zł!!!

 

Co to w praktyce oznacza oprócz kłopotów z US?

 • kradzież towaru;
 • ubytki/zniszczenia które nie zostały udokumentowane;
 • sprzedaż towarów bez wykazywania sprzedaży – co jest absolutnie zabronione i naraża na odpowiedzialność karno-skarbową;
 • przekazywanie towarów na cele konsumpcji własnej bez dokumentowania – skutki jak wyżej;

Może to również oznaczać nieprawidłowe sporządzenie remanentu końcowego poprzez błędną wycenę – przykładowo zastosowano cenę brutto zamiast netto lub też błędy rachunkowe.

 

W podsumowaniu książki wszystko widać jak na dłoni i każda bardziej doświadczona księgowa oraz pracownik Urzędu Skarbowego natychmiast zauważy że coś nie gra.


Zachęcam do analizowania wyników Waszych firm na bieżąco,  a wtedy remanent nie będzie kosztownym zaskoczeniem na koniec roku.

 

Szukasz pomocy księgowej?

Napisz: biuro@dobraksiegowa.info

Zadzwoń: 91 834 02 36

 

Przeczytaj również:

Jak lokal obniża Twój podatek?

Pełna księgowość - jak na nią przejść?

Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy

Firma bez VAT i JPK? Tak, to możliwe!

 

 

Więcej
Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy
Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy

29.10.2020 r.

 

Biznes zawsze jest związany z ryzykiem i zmiennością, dlatego prowadząc firmę warto zadbać o bezpieczeństwo majątku prywatnego.

 

Założenie spółki kapitałowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, ponieważ egzekucja zobowiązań spółki nie może być prowadzona z majątku prywatnego wspólników. Tak samo w drugą stronę.  

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, posiada osobowość prawną. Jej majątek nie jest ani majątkiem wspólników, ani majątkiem zarządu. Nie ma żadnego powiązania pomiędzy majątkiem spółki a majątkiem osobistym wspólników.

 

Spółka może być utworzona przez jednego bądź więcej wspólników.

 

Założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Nie może być jedynym założycielem jednoosobowa spółka z o. o..

 

Ta bezpieczna forma prowadzenia działalności pozwala zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko do wysokości wkładu.

 

Obecnie do założenia spółki z o.o. wystarcza kapitał w wysokości 5 tys. zł.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy założyć w formie tradycyjnej u notariusza lub w formie elektronicznej za pomocą portalu S24:

https://ekrs.ms.gov.pl/s24

 

Koszt rejestracji poprzez portal S24 wynosi 350 zł.

Numer NIP i REGON nadawane są automatycznie przy rejestracji spółki w KRS.

 

Po dokonaniu rejestracji w KRS należy niezwłocznie (7 dni od daty wpisu da KRS!) dokonać wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych:

https://crbr.podatki.gov.pl

Uwaga! Bez wpisu do CRBR nie założymy nawet konta w banku.

 

W następnym kroku należy zgłosić dane uzupełniające do Urzędu Skarbowego w zakresie numeru rachunku bankowego, miejsca przechowywania ksiąg i danych biura rachunkowego na formularzu NIP-8, a także zgłosić się do rejestracji jako podatnik VAT na formularzu VAT-R jeśli zachodzi taka potrzeba.

 

Przy rejestracji spółka z o. o. zostanie automatycznie zarejestrowana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik. Wspólnicy spółki z o. o. nie mają obowiązku ubezpieczeń ZUS z tego tytułu. Dotyczy to także członków zarządu, chyba że wykonują swoje funkcje na podstawie umów o pracę albo umów cywilnoprawnych.

 

Natomiast osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności jako wspólnik jednoosobowej spółki z o. o. zobowiązana jest dokonać zgłoszenia siebie jako płatnika składek do ubezpieczeń w ZUS - w ciągu 7 dni od rejestracji. Płaci ona składki ZUS jak z działalności gospodarczej.

 

Niewątpliwą zaletą spółki z o. o. jest bezpieczeństwo.

 

Spółka odpowiada za zobowiązania całym majątkiem, ale tylko swoim majątkiem. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności własnym majątkiem za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie członkowie zarządu. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Okoliczności zwalniające od odpowiedzialności powinny zostać wskazane przez członków zarządu.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem CIT, co do zasady stawka podatku wynosi 19%, dla małych spółek stawka podatku wynosi jedynie 9%.

 

Z obniżonej – 9% stawki mogą skorzystać przedsiębiorcy:

 • którzy są małymi podatnikami - u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1tys. zł,
 • u których przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły netto kwoty 1,2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku danego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł (przeważnie będzie to 2 stycznia danego roku).


Dodatkowo, z niższej stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność - w pierwszym roku podatkowym.

Źródło:  https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-cit/cit

 

Jeżeli masz pytania

Napisz: biuro@dobraksiegowa.info

Zadzwoń: 91 834 02 36

 

Przeczytaj także:

Pełna księgowość - jak na nią przejść?

Firma bez VAT i JPK? Tak, to możliwe!

Więcej
Firma bez VAT i JPK? Tak, to możliwe!
Firma bez VAT i JPK? Tak, to możliwe!

18.10.2020 r.

 

Czy wiesz, że nie każdy musi być podatnikiem VAT?

 

A nawet jak nim jesteś, o ile spełniasz warunki, możesz powrócić do bycia zwolnionym z podatku VAT! I już nie będziesz musiał się martwić kodami GTU i karami w wysokości 500 zł za każdy błąd w JPK.

 

W czasach spowolnienia gospodarczego z powodu pandemii zwolnienie z VAT może przesądzić o losach firmy i zwiększyć szanse na przetrwanie i rozwój!

 

Podatnik VAT, który utracił prawo do zwolnienia – przekroczył obroty 200.000 zł, albo sam zrezygnował ze zwolnienia, może powrócić do zwolnienia, jeśli upłynął rok od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z tego zwolnienia zrezygnował.

 

Przykładowo, w roku 2019 przekroczyłeś obrót 200.000 zł, na skutek czego straciłeś prawo do zwolnienia i stałeś się podatnikiem VAT. W roku 2020 obroty mocno spadły i nie przekroczyły progu 200.000 zł. Począwszy od 1 stycznia 2021 możesz przestać być podatnikiem VAT wybierając zwolnienie z art.113 ust 11 ustawy o VAT.

 

Powrót do zwolnienia może nastąpić w trakcie roku podatkowego, w dowolnym miesiącu. Warunkiem jest upływ roku od końca roku, w którym straciłeś prawo do zwolnienia.

 

Oczywiście, rezygnacja z VAT może mieć dalsze konsekwencje. W zależności od specyfiki firmy i jej majątku, może powstać obowiązek korekty.

 

Uwaga! Niektóre rodzaje działalności w zakresie świadczenia usług ( np. prawnych, doradczych) a także sprzedaż określonych rodzajów towarów zawsze muszą być na VAT, bez względu na obrót.

 

 

Zapytaj swoją księgową czy możesz zrezygnować z VAT lub skorzystaj z naszej pomocy i płać niższe podatki.

 

 

tel: 91 834 02 36 lub +48 783 001 883

biuro@dobraksiegowa.info

 

 

 

 

Więcej
ZUS jako wirtualne biuro rachunkowe?
ZUS jako wirtualne biuro rachunkowe?

11.10.2020 r.

 

Zaledwie kilka dni temu na stronie portalu ZUS pojawił się komunikat - Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdejmie z przedsiębiorców i pracodawców obowiązki związane z rozliczaniem składek i weźmie na siebie odpowiedzialność za te rozliczenia, a to z kolei pozwoli szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i renty z uwagi na mniejszą liczbę postępowań wyjaśniających.

 

Bardzo byśmy chcieli by tak właśnie się stało.

 

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz. U. 1998 Nr 137 poz. 887)  ZUS ma 30 dni na przyznanie zasiłku chorobowego. Termin ten jest liczony od dnia zlożenia kompletu (poprawnych) dokumentów. Do tej pory częstą praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych było przeciąganie terminów wypłat zasiłków. Pod koniec terminu dzwoniła miła Pani z ZUS i informowała że brakuje przysłowiowego „przecinka” w złożonych dokumentach dotyczących przyznania zasiłku chorobowego bądź zasiłku macierzyńskiego. W ten sposób termin 30 dni zaczynał bieg od początku, od chwili uzupełnienia. A ubezpieczony czekał i czekał...

 

Kuriozum stanowi fakt uzależniania przyznania zasiłku chorobowego bądź zasiłku macierzyńskiego od złożenia poprawnie wypełnionego formularza Z-3 skoro podstawy od których naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne co miesiąc są przekazywane do ZUS w raportach imiennych osób ubezpieczonych.

 

Trzymamy kciuki za nasz zacny ZUS, niech portal PUE który się zawiesza w godzinach pracy biur i Płatnik z wciąż wyskakującymi błędami krytycznymi odejdą w niepamięć.

 

Żródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-pomoze-firmom-i-rozliczy-skladki/3603279

Więcej
Demon sukcesu i wełniane skarpety
Demon sukcesu i wełniane skarpety

Przyszedł czas próby. Nie tylko dla partnerów, ojców, matek czy przyjaciół. Przede wszystkim, dla tych, którzy realizują się zawodowo, czy też, nie realizując się, zwyczajnie zarabiają na życie. Prawdopodobieństwo lub utrata źródła utrzymania potrafi bowiem zwalić z nóg. Podobnie jak długotrwałe niezadowolenie z wykonywanej pracy. W takich chwilach warto pamiętać, że zwycięzcy, jak zapewniają w przemowach najpopularniejsi mówcy motywacyjni, unoszą się nad trudnościami niczym kaczy puch nad uderzoną pięścią poduszką. I niczym królowie życia, sami tworzą okoliczności dla sukcesu tam, gdzie los ich im poskąpił.

 

Czy lecą z nami nieudacznicy?

Oczywiście, że nie. Wszyscy mamy w sobie potencjał do stania się najlepszą wersją siebie. A zatem, nie traćmy ani chwili. Zapraszamy do jednopytaniowego quizu, wynik którego pokieruje naszą karierą jak żadna praca dotychczas. Zaczynajmy!

 

TEST: Stworzeni do zwycięstwa – straceni dla wykonywanego zawodu

 

Twój szef przedstawia ci całkiem dobry pomysł do zrealizowania na przestrzeni najbliższego tygodnia. Co czujesz?

a) Jesteś turbo podekscytowany. Czujesz, że nawet wygranie wycieczki na Seszele nie mogłoby cię teraz wyciągnąć z pracy. – Niech żyje mój szef i jego genialne pomysły! – krzyczysz do żony w czasie krótkiej rozmowy telefonicznej. Krótkiej, byś mógł jak najszybciej wrócić do pracy.

b) Ogarnia cię absolutna niemożność wyciśnięcia z siebie choćby jednej dodatkowej kropli entuzjazmu. Odtwarzasz w pamięci słowa szefa, a zaklęty w nich brak polotu i wyzierająca spomiędzy głosek kulejąca polszczyzna tylko wzmaga odczuwaną od lat irytację. Zastanawiasz się czy gdybyś teraz bez słowa wstał i wyszedł, tęskniłbyś za kimkolwiek z zespołu i od razu odpowiadasz sobie, że nie.

c) Podejrzewając najgorsze próbujesz wejrzeć w głąb siebie i diagnozujesz obumarcie bezpruderyjnej, ambitnej, pełnej energii osobowości, która kiedyś była twoją kartą przetargową i dostrzegasz pełne przedzierzgnięcie w zautomatyzowane zombie, na którym firma żeruje, zatracona w szalonym wyścigu po laur finansowego zwycięstwa.
Jeśli wybrałeś odpowiedź a, b lub c, jesteś zwycięzcą, a wielkie rzeczy muszą stać się twoim udziałem. Wystarczy, że wkroczysz na drogę wypasionej pewności siebie i wiary we własne możliwości (z hukiem rzucając pracę), lub, zastosujesz technikę przyczajonego tygrysa-ukrytego smoka (zachowując etat i rozwijając własny biznes na boku).

 

Kto czuje przyjemny dreszcz nowej przygody? Uprzejmie informujemy, że ta miła sensacja sponsorowana jest przez ekspertyzę, doświadczenie i życiową mądrość Dobrej Księgowej. Ale do rzeczy:

 

Droga wypasionej pewności siebie i wiary we własne możliwości przy zachowaniu lub nie techniki przyczajonego tygrysa-ukrytego smoka…

 

… jest drogą godną zwycięzcy. Rozpoczyna się w oparach euforii. Oto, rzuciliśmy pracę pokrzykując nienawistnie w stronę szefa i trochę zbyt mocno trzaskając drzwiami. Lub – po prostu, postanowiliśmy zainwestować czas „po”, we własną pasję. Tak czy inaczej, trzymamy się za mordę z nieograniczonymi możliwościami, pławiąc w niewysłowionej słodyczy odzyskanej wolności. Rozkładamy szeroko skrzydła niezrealizowanego potencjału i dajemy nura w nieprzebrane przestrzenie własnej kreatywności!

 

Bierzemy na warsztat DIY

 

Dla niewtajemniczonych, Do it yourself, czyli, Zrób to sam, to kreatywno-rzemieślnicza aktywność opierająca się na wytwórczości własnych rąk, nawożona żyznymi sokami kreatywności, od lat, nieustannie zyskująca na popularności. Może rozpocząć się jako hobby lub od razu stać się głównym źródłem utrzymania. I tu, pojawiają się pierwsze niepokoje, które Dobra Księgowa rozwiewa niczym najlepszy, znający się na rzeczy, przyjaciel.

 

A zatem. Szyjemy lale, pleciemy makramy, tworzymy grafiki, dziergamy na drutach skarpety. I życie znów jest niczym bajka. Przynajmniej dopóki tratwa naszego entuzjazmu nie rozbije się o twarde realia obowiązującego prawa. Jak budujemy potęgę własnej firmy, by po kilku latach przeczytać o sobie w rankingu 100 najbogatszych ludzi Forbes’a? Prosto: Jesteśmy wytrwali i korzystamy z rzetelnych porad Dobrej Księgowej.

 

Zakładamy działalność gospodarczą. Lub nie.

 

Tak, tak. Wielkie oko Urzędu Skarbowego tylko patrzy aż powinie nam się noga. Dlatego, działamy sobie cichutko, szastając zarobionymi monetami na wszystkie strony tylko do czasu!

 

Zgodnie z wprowadzonymi od 30 kwietnia 2018 r. zmianami istnieje możliwość prowadzenia działalności bez konieczności jej rejestrowania. Jest to tzw. działalność nierejestrowa. Z takiej formy mogą skorzystać jedynie osoby, które osiągają miesięczne przychody nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2020 roku kwota ta wynosi odpowiednio 1300 zł brutto) oraz przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziły własnej działalności gospodarczej.

 

W chwili zatem, w której monet jest więcej niż 1300 zł w miesiącu, zgłaszamy powstanie nowego podmiotu gospodarczego na rynku dóbr i usług. I od tej pory płacimy podatki i odprowadzamy ZUS.

 

Wkraczamy w las prawnych zawiłości, którego cienie rozświetla obszerna wiedza Dobrej Księgowej. (Przyjemność po naszej stronie).

 

Jeśli rękodzielnik jest zatrudniony na etacie u innego pracodawcy i otrzymuje przynajmniej minimalne wynagrodzenie krajowe (w 2020 roku jest to 2600 zł brutto), to musi dodatkowo opłacać tylko składkę zdrowotną w ZUS. Jeśli nie otrzymuje minimalnej płacy, to z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej musi uiścić wszystkie, pełne składki ZUS. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorcy, dla którego hand made ma być jedynym źródłem utrzymania.

 

Rejestracja do ZUS

 

Aby dokonać rejestracji do ZUS, rękodzielnik powinien w ciągu 7 dni licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej złożyć formularz:

 • ZUS ZUA – jeżeli ma podlegać pełnemu ubezpieczeniu (prowadzenie działalności stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń),
 • ZUS ZZA – jeżeli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (w przypadku, gdy rękodzielnik pracuje na etacie, gdzie osiąga wynagrodzenie nie niższe niż minimalne).

Powyższe formularze są składane celem zgłoszenia osoby do ubezpieczeń.

 

Płać mniejszy ZUS

 

Rękodzielnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Należy podkreślić, że obniżone składki mają charakter dobrowolny i obowiązują przez okres pełnych 30 miesięcy. Decyzję o opłacaniu niższych składek twórca musi podjąć od razu, przy pierwszym zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

 

Skorzystaj z ulgi na start

 

Osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po raz kolejny po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia zawieszenia lub jej zakończenia, mogą skorzystać z tzw. ulgi na start.
Przedsiębiorcy spełniający powyższe wymogi nie będą podlegać wówczas obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Aktualna wysokość składki to 362,34 zł.

Po upływie 6 pełnych miesięcy można zgłosić się na ulgowy ZUS liczony od podstawy 30% minimalnego wynagrodzenia. W zależności od podjętej decyzji o podleganiu bądź niepodleganiu ubezpieczeniu chorobowemu, składki wyniosą odpowiednio (stan na 04/2020: 609,14 zł lub 590,03 zł).

Po upływie okresu ulgi na start oraz ZUS-u ulgowego, rękodzielnik korzystający z preferencyjnych składek, może skorzystać z następnej preferencji – Mały ZUS lub Mały ZUS Plus.

A gdy już zabraknie ZUS-owych ulg – będzie zobowiązany do opłacania pełnych składek ZUS, w wysokości, ok. 1400 zł. miesięcznie.

Przejście z tzw. małego ZUS-u na duży nie ma charakteru automatycznego, wiąże się z dopełnieniem formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Za dopełnienie formalności odpowiada podatnik.

 

Korzystaj z innych ulg

 

Jeśli zdecydujemy się rozliczać na zasadach ogólnych według skali podatkowej, będziemy prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Jeśli jesteśmy zatrudnieni u innego pracodawcy musimy zgłosić mu fakt założenia własnej działalności gospodarczej, ze względu na kwotę zmniejszającą podatek. W takiej sytuacji, po otrzymaniu od pracodawcy PIT- u 11, wykazujemy w swoim zeznaniu rocznym PIT- 36 zarówno wynagrodzenie z etatu, jak i z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 

Zyski z prowadzonej działalności wykazać należy na podstawie prowadzonej KPiR. Warto zaznaczyć, że osoba zakładająca działalność gospodarczą do wyboru ma dwie możliwości: rozliczenie miesięczne i kwartalne. W praktyce oznacza to, że rzemieślnik zobowiązany będzie, do 20. dnia miesiąca następującego po każdym wybranym okresie rozliczeniowym, wpłacać zaliczki na PIT. Wyboru dokonuje się wyłącznie terminem faktycznej wpłaty, nie wymaga dodatkowego zgłoszenia w CEIDG.

 

W opodatkowaniu na zasadach ogólnych wyróżnia się dwie obowiązujące stawki podatkowe: 17% i 32%. Rozliczając się na zasadach ogólnych, możemy odliczyć kwotę wolną od podatku, skorzystać z ulg podatkowych oraz dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Zasady ogólne są korzystne dla osób, których dochód roczny nie przekracza kwoty 85.528 zł, oraz posiadających rodzinę. W momencie przekroczenia w ciągu roku kwoty 85.528 zł, nadwyżka przychodów ponad wskazaną wartość zostaje opodatkowana stawką 32%.

 

Podatek liniowy lub ryczałt

 

W odniesieniu do formy opodatkowania, rękodzielnik może także zdecydować, że chce się rozliczać według podatku linowego (19%) lub ryczałtu, a nie na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji należy wykazać ostrożność, jeśli jest się zatrudnionym u innego pracodawcy.

 

Będąc na ryczałcie lub podatku liniowym, rękodzielnik nie może, przez pierwszy rok działalności, współpracować z obecnym lub byłym pracodawcą w ramach działalności pokrywającej się z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku wyboru tej formy opodatkowania nie ma możliwości korzystania z większości ulg podatkowych oraz dokonywania rozliczenia z małżonkiem, na PIT -37.

 

Ryczałt ewidencjonowany

 

To specyficzna forma opodatkowania, w przypadku której podatek dochodowy liczony jest jedynie od kwoty osiągniętego przychodu, co oznacza, że koszty podatkowe nie są w ogóle uwzględniane.

Stawka ryczałtu przy sprzedaży rękodzieła wynosi 5,5% albo 8,5%. To, jaką stawkę możemy wybrać, zależy m.in. od skali oraz powtarzalności rękodzieła.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 5,5% – od przychodu z działalności wytwórczej – gdy wytworzone rękodzieło ma cechy powtarzalne (przedmiot powielany wielokrotnie według szablonu),
 • 8,5% – od przychodów z działalności usługowej – gdy zamówione przez klienta rękodzieło powstaje według jego wskazówek i wzorów lub z jego materiałów.

 

Decydując się na ryczałt ewidencjonowany automatycznie tracimy prawo do rozliczania się wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Nie odliczymy także od obliczonego ryczałtu ulgi na najmłodszych członków rodziny.

 

Jeśli prowadzimy dodatkowo inną działalność, z której przychody są opodatkowane innymi stawkami, to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustalany jest według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności. Jest to możliwe pod warunkiem, że na podstawie naszej ewidencji przychodów można określić przychody z obu.

 

Karta podatkowa

 

W tym przypadku wartość wpłacanego podatku jest stała i nie odnosi się do osiąganych przychodów. Opodatkowanie w formie karty podatkowej możliwe jest w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność określoną w art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Przedsiębiorcy, zajmujący się wytwórczością ludową i artystyczną, polegającą na wytwarzaniu wyrobów wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, mogą skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej. Warunkiem jest zakwalifikowanie tych wyrobów przez komisje etnograficzno – artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundację “Cepelia” – Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundację Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej.

 

Podatnik czynny czy zwolniony?

 

Co do zasady prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem dokonywanej sprzedaży podatkiem VAT. Przedsiębiorca może jednak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jest ono możliwe jeśli w danym roku podatkowym jego obroty nie przekroczyły kwoty 200.000 zł, a rodzaj sprzedawanych towarów nie jest ustawowo wykluczony ze zwolnienia. (Podatnik korzystający ze zwolnienia musi pilnować limitu. W przypadku bowiem jego przekroczenia konieczne będzie zarejestrowanie działalności do VAT przy pomoc formularza VAT – R.

 

Bycie czynnym podatnikiem korzystne jest w przypadku, gdy dokonuje on dużych zakupów. Posiada bowiem wtedy możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT.
Jeśli działalność gospodarcza założona została w bieżącym roku, limit 200 000 tys. zł liczony jest proporcjonalnie w odniesieniu do okresu w którym działalność prowadzono.

 

Czy rękodzielnik potrzebuje kasy fiskalnej?

 

Jeśli szałowo wydziergane skarpety sprzedajemy osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, lub rolnikom ryczałtowym (którzy jak wiemy, są najliczniejszą grupą docelową dla producenta skarpet wełnianych), możemy skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Jednak tylko tak długo, jak długo nie przekraczamy limitu obrotu w wysokości 20 tys. zł (w skali roku), a rodzaj sprzedawanych przez nas produktów nie jest wymieniony w katalogu towarów, które przy sprzedaży powinny być bezwzględnie nabijane na kasę. W przypadku założenia działalności w trakcie roku, kwota limitu musi być wyliczona proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

 

Należy pamiętać, że po przekroczeniu limitu mamy 2 miesiące na zainstalowanie kasy fiskalnej i możemy skorzystać z ulgi na jej zakup, stanowiącej do 90% jej wartości i gdy wartość całkowita ta nie przekracza 700 zł.

 

W przypadku zwolnienia z kasy fiskalnej, podatnik dokumentuje sprzedaż w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Jeśli sprzedajemy wyłącznie przez Internet, po spełnieniu warunków zawartych w rozporządzeniu, możemy skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej nawet po przekroczeniu limitu 20 tys. zł.

 

Rękodzieło, a RODO

 

Przedsiębiorca trudniący się rękodziełem i przetwarzający dane osobowe kupujących, na mocy Rozporządzenia RODO, zobowiązany jest w szczególności do:

zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu RODO, czyli np.:

 • nieudostępniania danych osobom nieupoważnionym
 • wykonywania obowiązków wynikających z praw osób, których dotyczą dane osobowe.

 

Warto wspomnieć, że nie każdy rekin biznesu dorabiający się na rękodziele przetwarza dane osobowe. Osoby tworzące produkty i wystawiające je na regałach sklepowych nie mają możliwości przetwarzania danych. A zatem RODO nie ma zastosowania w ich przypadku. Odmienna sytuacja ma miejsce, gdy wytwórca umieszcza swoje towary w sklepach internetowych. Wtedy zobowiązany jest postępowania zgodnie z zasadami RODO.

 

A teraz, kiedy jesteś już za pan brat z formalnościami i przebudziłeś w sobie dzikiego demona sukcesu: Go get them tiger!

 

Za kilka lat widzimy się na szczycie.
Dobra Księgowa

Więcej
Przedłużenie terminów składania zeznań
Przedłużenie terminów składania zeznań

Mamy piękny wiosenny kwiecień. Niestety zazwyczaj ten miesiąc kojarzy się z obowiązkiem złożenia rocznego zeznania PIT oraz opłacenia podatku do urzędu skarbowego. W tym roku, w związku z epidemią koronawirusa, Ministerstwo Finansów zadecydowało, iż nie będzie sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r. Myślę, iż wielu przedsiębiorców odetchnęło z ulgą, mając do dyspozycji dodatkowy miesiąc.

 

Na mocy przepisów “TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” wiele innych terminów dopełnienia obowiązków, obciążających przedsiębiorców, zostały wydłużonych. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy wykaz terminów, które również zostały wydłużone (UWAGA! Nie dotyczą one podatku VAT ani deklaracji VAT!):

 • złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłata należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – do 31 maja 2020 r.
 • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacie nienależnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem tzw. czynnego żalu (w takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza)
 • zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, zatwierdzenie sprawozdania finansowego – przedłużenie terminu o 3 miesiące,
 • przesłanie w formie elektronicznej sprawozdania finansowego przez podatnika PIT do Szefa KAS –do 31 lipca 2020 r.,
 • płatność opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 – do 30 czerwca 2020 r.
 • rejestracja pojazdu używanego, sprowadzonego z terytorium UE nie później niż 1 marca – 180 dni od daty sprowadzenia pojazdu (standardowy termin to 30 dni; wydłużenie terminu obowiązuje w okresie do 31 grudnia 2020 r.),
 • zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu zarejestrowanego pojazdu nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie nowelizacji specustawy – 180 dni od daty nabycia lub zbycia (standardowy termin to 30 dni; wydłużenie terminu obowiązuje w okresie do 31 grudnia 2020 r.),
 • złożenie informacji o cenach transferowych za 2019 r. – do 30 września 2020 r.,
 • dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – do 13 lipca 2020 r.,
 • zawiadomienie o dokonaniu zapłaty na rachunek niewskazany w tzw. białej liście VAT – wydłużenie terminu z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu,
 • obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych– przesunięcie terminu dla pracodawców zatrudniających od 50 do 249 osób według stan na 30 czerwca 2019 r. – wydłużenie terminu do 10 listopada 2020 r. (z 11 maja 2020 r.),
 • wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT – od 1 lipca 2020 r.,1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
 • wprowadzenie nowej definicji produktów rolnych i usług rolniczych w ustawie o VAT– od 1 lipca 2020 r.,
 • obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników – od 1 lipca 2020 r.
 • zapłata zaliczek na podatek PIT zatrudnianych osób (przekazanie zaliczki przez płatnika) za marzec i kwiecień 2020 r. – do 1 czerwca 2020 r. (zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja) – jeżeli pracodawca (płatnik) poniesie negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; pojęcie „negatywnych konsekwencji” nie zostało zdefiniowane w ustawie,
 • możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej – przedłużenie do31 grudnia 2020 r. (dotychczas możliwość taka była dopuszczana w okresie do 30 czerwca 2020 r.);dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej należy wprowadzić do BDO niezwłocznie, ale nie później niż do 31 stycznia 2021 r. (dotychczas – do 31 lipca 2020 r.),
 • możliwość ubiegania się o odroczenie terminu wykonania badań technicznych (UDT) i zezwolenie na eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (warunek:eksploatujący musi złożyć oświadczenie, że od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego oraz, że jego dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska).
 • przesunięcie terminu rozpoczęcia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej – z 1 lipca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r

 

Wydłużenie terminu płatności zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

 

W przypadku zaliczek na podatek PIT zatrudnianych osób, pobranych przez pracodawcę w marcu i kwietniu 2020 r., zapłata (przekazanie zaliczki przez płatnika), będzie mogła nastąpić w terminie do 1 czerwca 2020 r. (zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja) – jeżeli pracodawca poniesie negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 

Pozdrawiam,
Dobra Księgowa

Więcej
Metoda podzielonej płatności MPP w JPK_VAT od 01.10.2020
Metoda podzielonej płatności MPP w JPK_VAT od 01.10.2020

06.10.2020 r.

 

Metoda podzielonej płatności funkcjonuje w przepisach o VAT od lipca 2018 r. Od 1 listopada 2019 r. metoda ta dla niektórych podatników stała się obowiązkowa.

Wobec tego, kiedy wystąpi taki obowiązek?

Obowiązkowe zastosowanie SPLIT PAYMENT wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

 • wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty
 • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta zostanie w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
 • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami – transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony

Ponadto czynni podatnicy VAT świadczący usługi lub dostarczający towary z załącznika nr 15 ustawy o VAT oraz ich nabywcy są zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego. Wynika to z faktu, że dla prywatnych rachunków bankowych nie jest otwierany rachunek VAT oraz nie jest możliwe korzystanie z komunikatu przelewu do zastosowania SPLIT PAYMENT.

Od 1 października mamy obowiązek oznaczania kodem MPP w JPK_VAT faktur VAT tylko i wyłącznie z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansow, symbolem MPP nalezy oznaczać całą fakturę, nie poszczególne pozycje towarowe.

W sytuacji gdy transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, nawet pomimo braku stosownego oznaczenia na fakturze, należy stosować do niej oznaczenie MPP. Z kolei, gdy na fakturze pomimo braku obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, zamieszczono taką adnotacje, nie należy jej wykazywać w JPK.

 

 

Więcej

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

ul. Gdańska 67/4
85-005 Bydgoszcz

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00