ОБЛІК

Усвідомлюючи величезні проблеми, пов’язані з веденням власного бізнесу, і рівень стресу, який ви можете відчувати, ми пропонуємо бухгалтерський аутсорсинг, тобто візьмемо на себе всю відповідальність .Бюро Гарного Бухгалтера за належне ведення бухгалтерських книг і подання до податкових органах і гос.органах. Завдяки цьому ви зможете зосередитися на виконанні завдань компанії, забувши про податкові декларації, заяви і звітів.

Основний обсяг пропонованих послуг включає в себе:

– Зберігання комерційних книг

– Ведення податкової книги доходів і витрат і одноразового податку

– Ведення обліку ПДВ

– Обслуговування офіційних справ, сертифікатів, реєстрація, оновлення NIP

– Отримання документації від клієнтів (також в електронному вигляді)

– Сервіс польською, російською та українською

– Розрахунки з податковою службою, статистичною службою, ZUS, в тому числі:

  1. Підготовка декларації про прибутковий податок з фізичних осіб ПІТ, які здійснюють підприємницьку діяльність, і працівників; розрахунок внесків
  2. Підготовка декларації з корпоративного прибуткового податку
  3. Підготовка статистичних звітів (ОГС)
  4. Підготовка декларацій по ПДВ, інформація про ПДВ по ЄС, транзакції по ЄС
  5. Представлення компанії в органах влади

Ми рекомендуємо вам скористатися додатковим спектром послуг, пропонованих офісом Хороший Бухгалтер, який включає в себе:

Бухгалтерські послуги

– Створення і оновлення облікової політики та плану рахунків Компанії – основних інструментів обліку, що дозволяють ефективно управляти фінансами підприємства.

– Поточні записи економічних подій компанії

– Підготовка фінансової звітності (бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів з додатковою інформацією)

– Розробка внутрішньої звітності компанії

управління Матеріалами

– Ведення обліку обороту матеріалу

– Виробничий потік

 

Управління основними засобами та інвестиціями

– ведення таблиць амортизації

– Ведення обліку основних засобів

– Розрахунок періодичних інвестицій