KSIĘGOWOŚĆ

Świadomi, jak dużym wyzwaniem może być prowadzenie własnej działalności gospodarczej i jak wiele stresu generować, proponujemy outsourcing księgowości, czyli przejęcie przez biuro Dobrej Księgowej pełnej odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz reprezentowanie Państwa przed instytucjami i organami podatkowymi. Dzięki temu, będą się Państwo mogli skupić na realizowaniu zadań firmy, w słodką niepamięć spychając zeznania podatkowe, wnioski i raporty.

 

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

– Prowadzenie ksiąg handlowych

– Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu

– Prowadzenie ewidencji VAT

– Obsługa spraw urzędowych, zaświadczeń, rejestracji, aktualizacji NIP

– Przyjmowanie dokumentacji od klientów (także w formie elektronicznej)
– Obsługa w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim

– Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, ZUS, w tym:

  1. Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników; naliczanie składek 
  2. Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT
  3. Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
  4. Sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT, informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE
  5. Reprezentowanie firmy przed urzędami

 

Zachęcamy do skorzystania z dodatkowego zakresu usług, oferowanych przez biuro Dobrej Księgowej, który obejmuje:

 

Usługi rachunkowe

Tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont – podstawowych narzędzi rachunkowości umożliwiających efektywne zarządzanie finansami podmiotu
– Bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych firmy
– Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową)
– Opracowywanie sprawozdawczości wewnętrznej firmy

Gospodarka Materiałowa
– Prowadzenie ewidencji obrotu materiałowego
– Rozliczanie produkcji

Gospodarka Majątkiem Trwałym i inwestycjami

– Prowadzenie tabel amortyzacyjnych
– Prowadzenie ksiąg ewidencyjnych środków trwałych
– Rozliczanie inwestycji okresowych