Zadaj pytanie

Co nowego W świecie podatków

Metoda podzielonej płatności MPP w JPK_VAT od 01.10.2020

Metoda podzielonej płatności MPP w  JPK_VAT od 01.10.2020

06.10.2020 r.

 

Metoda podzielonej płatności funkcjonuje w przepisach o VAT od lipca 2018 r. Od 1 listopada 2019 r. metoda ta dla niektórych podatników stała się obowiązkowa.

Wobec tego, kiedy wystąpi taki obowiązek?

Obowiązkowe zastosowanie SPLIT PAYMENT wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

  • wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty
  • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta zostanie w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
  • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami – transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony

Ponadto czynni podatnicy VAT świadczący usługi lub dostarczający towary z załącznika nr 15 ustawy o VAT oraz ich nabywcy są zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego. Wynika to z faktu, że dla prywatnych rachunków bankowych nie jest otwierany rachunek VAT oraz nie jest możliwe korzystanie z komunikatu przelewu do zastosowania SPLIT PAYMENT.

Od 1 października mamy obowiązek oznaczania kodem MPP w JPK_VAT faktur VAT tylko i wyłącznie z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansow, symbolem MPP nalezy oznaczać całą fakturę, nie poszczególne pozycje towarowe.

W sytuacji gdy transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, nawet pomimo braku stosownego oznaczenia na fakturze, należy stosować do niej oznaczenie MPP. Z kolei, gdy na fakturze pomimo braku obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, zamieszczono taką adnotacje, nie należy jej wykazywać w JPK.

 

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

ul. Gdańska 67/4
85-005 Bydgoszcz

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00