Zadaj pytanie

Co nowego W świecie podatków

Nota korygująca - co to jest?

Nota korygująca - co to jest?

12.12.2020 r.

 

Nota korygująca do faktury to dodatkowy dokument, który nie podlega księgowaniu.  

Jego zadanie jest bardzo proste – skorygować błędne lub niepełne dane na wystawionej fakturze. Uwaga! Notę  korygującą  wystawia wyłącznie  odbiorca faktury, inaczej zwany nabywcą. Sprzedawca nie może wystawić noty korygującej. Jedynie ją akceptuje.

 

Co powinna zawierać nota korygująca?

 

W art. 106k ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług zostały wymienione elementy jakie powinna zawierać nota korygująca. Są to: 

oznaczenie „Nota korygująca”;
numer kolejny i data jej wystawienia;
imiona i nazwiska bądź nazwy wystawcy noty i wystawcy faktury lub faktury korygującej, ich adresy oraz NIP;
dane zawarte w poprawianej fakturze, jak: data wystawienia, numer faktury, strony transakcji, nazwy oraz ilość towarów lub usług z wystawianej faktury
wskazanie treści, której podlega korekta oraz podanie prawidłowej treści.
 

Kto wystawia notę korygującą?

 

Błędne dane z faktury można poprawić za pomocą noty korygującej. Wystawić ją może wyłącznie nabywca towaru lub usługi. Po wystawieniu, nota należy przekazać do akceptacji jest do sprzedawcy, który wystawił pierwotną fakturę. Jest to szczególne ważne w przypadku zakupów dokonanych z udziałem wszelkiego rodzaju dofinansowania.

 

Czy każdy błąd można naprawić notą korygującą?

 

Zgodnie z art. 106k ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

 

Tym samym nota korygująca nie może być wystawiona jeżeli błędy dotyczą:

 

·         miary i ilości (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

·         ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

·         kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

·         wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

·         stawki podatku VAT;

·         sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

·         kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

·         kwotę należności ogółem.

 

 

Jeżeli na fakturze zauważymy wyżej podane błędy wtedy należy wystawić fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia sprzedawca.

 

Kiedy właściwa będzie nota korygująca?

 

Notę korygującą wystawia się wyłącznie gdy na fakturze zostały błędnie wpisane następujące elementy:

 

  • adres nabywcy lub/i sprzedawcy
  • nieprawidłowy numer NIP
  • data sprzedaży, odbioru, czy terminu płatności
  • numer rejestracyjny pojazdu (jeżeli dotyczy zakupu paliwa)
  • oznaczenie towaru lub usługi.

 

Podpisanie noty korygującej przez wystawce faktury.

 

Nabywca wystawia notę korygującą i przedkłada ją sprzedawcy. Może to zrobić za pośrednictwem tradycyjnej poczty sporządzając i wysyłając 2 egzemplarze do sprzedawcy, który po akceptacji noty i złożeniu podpisu na obu egzemplarzach powinien odesłać jeden z nich do wystawcy noty. Dokument może też być wysłany w formie elektronicznej. Ważne by nota korygująca była zaakceptowana przez odbiorcę. 

 

Podsumowanie 

 

Jeżeli na fakturze otrzymanej przez nabywcę towaru lub usługi znajdują się dane niekompletne bądź zawierające błędy, jedynym wyjściem jest wystawienie noty korygującej. Błędne lub niekompletne dane mogą stanowić problem w rozliczeniu dotacji lub ustaleniu prawa do zwrotu podatku. Warto weryfikować faktury zakupowe czy kosztowe zaraz po ich otrzymaniu.

Konsultacja księgowa online

 

Przeczytaj również:

Metoda podzielonej płatności MPP w JPK_VAT od 01.10.2020

Firma bez VAT i JPK? Tak, to możliwe!

Jak remanent wpływa na Twój podatek?

Jak lokal obniża Twój podatek?

Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

ul. Gdańska 67/4
85-005 Bydgoszcz

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00