Zadaj pytanie

Co nowego W świecie podatków

Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy

Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy

29.10.2020 r.

 

Biznes zawsze jest związany z ryzykiem i zmiennością, dlatego prowadząc firmę warto zadbać o bezpieczeństwo majątku prywatnego.

 

Założenie spółki kapitałowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, ponieważ egzekucja zobowiązań spółki nie może być prowadzona z majątku prywatnego wspólników. Tak samo w drugą stronę.  

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, posiada osobowość prawną. Jej majątek nie jest ani majątkiem wspólników, ani majątkiem zarządu. Nie ma żadnego powiązania pomiędzy majątkiem spółki a majątkiem osobistym wspólników.

 

Spółka może być utworzona przez jednego bądź więcej wspólników.

 

Założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Nie może być jedynym założycielem jednoosobowa spółka z o. o..

 

Ta bezpieczna forma prowadzenia działalności pozwala zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko do wysokości wkładu.

 

Obecnie do założenia spółki z o.o. wystarcza kapitał w wysokości 5 tys. zł.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy założyć w formie tradycyjnej u notariusza lub w formie elektronicznej za pomocą portalu S24:

https://ekrs.ms.gov.pl/s24

 

Koszt rejestracji poprzez portal S24 wynosi 350 zł.

Numer NIP i REGON nadawane są automatycznie przy rejestracji spółki w KRS.

 

Po dokonaniu rejestracji w KRS należy niezwłocznie (7 dni od daty wpisu da KRS!) dokonać wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych:

https://crbr.podatki.gov.pl

Uwaga! Bez wpisu do CRBR nie założymy nawet konta w banku.

 

W następnym kroku należy zgłosić dane uzupełniające do Urzędu Skarbowego w zakresie numeru rachunku bankowego, miejsca przechowywania ksiąg i danych biura rachunkowego na formularzu NIP-8, a także zgłosić się do rejestracji jako podatnik VAT na formularzu VAT-R jeśli zachodzi taka potrzeba.

 

Przy rejestracji spółka z o. o. zostanie automatycznie zarejestrowana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik. Wspólnicy spółki z o. o. nie mają obowiązku ubezpieczeń ZUS z tego tytułu. Dotyczy to także członków zarządu, chyba że wykonują swoje funkcje na podstawie umów o pracę albo umów cywilnoprawnych.

 

Natomiast osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności jako wspólnik jednoosobowej spółki z o. o. zobowiązana jest dokonać zgłoszenia siebie jako płatnika składek do ubezpieczeń w ZUS - w ciągu 7 dni od rejestracji. Płaci ona składki ZUS jak z działalności gospodarczej.

 

Niewątpliwą zaletą spółki z o. o. jest bezpieczeństwo.

 

Spółka odpowiada za zobowiązania całym majątkiem, ale tylko swoim majątkiem. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności własnym majątkiem za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie członkowie zarządu. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Okoliczności zwalniające od odpowiedzialności powinny zostać wskazane przez członków zarządu.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem CIT, co do zasady stawka podatku wynosi 19%, dla małych spółek stawka podatku wynosi jedynie 9%.

 

Z obniżonej – 9% stawki mogą skorzystać przedsiębiorcy:

  • którzy są małymi podatnikami - u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1tys. zł,
  • u których przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły netto kwoty 1,2 mln euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku danego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł (przeważnie będzie to 2 stycznia danego roku).


Dodatkowo, z niższej stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność - w pierwszym roku podatkowym.

Źródło:  https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-cit/cit

 

Jeżeli masz pytania

Napisz: biuro@dobraksiegowa.info

Zadzwoń: 91 834 02 36

 

Przeczytaj także:

Pełna księgowość - jak na nią przejść?

Firma bez VAT i JPK? Tak, to możliwe!

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

ul. Gdańska 67/4
85-005 Bydgoszcz

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00