Zadaj pytanie

Co nowego W świecie podatków

Pełna księgowość - jak na nią przejść?

Pełna księgowość - jak na nią przejść?

07.12.2020 r.

 

Zakładając firmę najczęściej wybieramy zasady ogólne i prowadzimy Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.

 

Z roku na rok nasza firma rośnie i odnotowuje coraz wyższą sprzedaż: kilkaset tysięcy, potem milion, kolejny milion, a potem kolejne 5 mln.

Czy wciąż można rozliczać się na PKPiR?

 

Otóż po przekroczeniu kwoty przychodów 9.030.600 zł  ( 2.000.000 EURO) w roku 2020, od 1 stycznia 2021 mamy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

 

Otwarcie pełnych ksiąg handlowych powinno nastąpić w ciągu 15 dni od początku roku obrotowego, tj. do 15 stycznia. Po przejściu na pełną księgowość należy zaktualizować dane dotyczące rodzaju prowadzonej ewidencji rachunkowej w CEiDG lub za pomocą formularza NIP-2. Przy okazji warto sprawdzić aktualność pozostałych danych – numery rachunków bankowych, dane biura rachunkowego, adres zamieszkania.

 

Od tej chwili jesteś nie tylko osobą prowadzącą działalność gospodarczą – stałeś się KIEROWNIKIEM JEDNOSTKI.

 

Przejście z książki podatkowej (PKPiR) na pełną księgowość ( Księgi Handlowe) następuje w 4 krokach.

 

1 - Zamknięcie PKPiR . Ostatnią pozycją jest zaksięgowanie remanentu za rok 2020 sporządzonego na dzień 31.12.2020

 

2 - Pełna inwentaryzacja majątku firmy na dzień 31.12.2020.

Spisujemy aktywa trwałe i środki obrotowe, w tym takie składniki jak: wyroby i półfabrykaty, środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym, środki trwale, środki transportu, wartości niematerialne i prawne.

 

Należy dokładnie określić źródła jego finansowania, czyli pasywa.

 

Nie można zapomnieć o rozrachunkach:

zobowiązania – komu jesteśmy winni i za co,

należności – od kogo oczekujemy zapłaty.

 

Dopiero te informacje pozwolą stworzyć bilans otwarcia. Na podstawie danych z księgi nie jesteśmy w stanie stworzyć bilansu otwarcia, gdyż księga nie zawiera danych niezbędnych do tego celu.

 

3 - Opracowanie polityki rachunkowości firmy. Polityka powinna określać m.in. rok obrotowy, metody wyceny aktywów i pasywów, sposób prowadzenia ksiąg.

 

4 - Otwarcie ksiąg rachunkowych. Wprowadzenie bilansu otwarcia na podstawie inwentarza.

 

O czym warto pamiętać?

Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, za ich zgodą.  (Art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości)

 

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w tym zakresie, chętnie pomożemy.

Napisz: biuro@dobraksiegowa.info

Zadzwoń: 91 834 02 36

W naszej ofercie znajdziesz także konsultacje księgowe online

konsultacje księgowe online

 

Przeczytaj również:

Firma bez VAT i JPK? Tak, to możliwe!

Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

ul. Gdańska 67/4
85-005 Bydgoszcz

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00