Zadaj pytanie

Co nowego W świecie podatków

Podatek cukrowy

Podatek cukrowy

09.01.2021 r.

 

Opłata od cukru, kofeiny i tauryny - kto i w jakiej wysokości ją odprowadza?

 

Od 1 stycznia 2021 r  obowiązuje opłata cukrowa.  Co do zasady podlegają jej napoje słodzone. W artykule omawiamy co podlega opłacie cukrowej, kto jest zobowiązany do jej rozliczenia oraz w jakim terminie i wysokości odprowadza się opłatę do Urzędu Skarbowego.

 

Co podlega opłacie cukrowej?

 

Wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem:

1) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących,

2) kofeiny lub tauryny

 

Przez wprowadzenie na rynek krajowy napojów, o których mowa w ust. 1, rozumie się:

1-       sprzedaż napojów do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna

2-      sprzedaż detaliczna napojów przez: producenta, podmiot, o którym mowa w art. 12d ust. 1 pkt 2, podmiot nabywający napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju, albo sprzedaż w przypadku, o którym mowa w art. 12e ust. 3.

 

Przez sprzedaż detaliczną, rozumie się odpłatne zbywanie towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

1) w lokalu przedsiębiorstwa,

2) poza lokalem przedsiębiorstwa

- także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

 

Za napój, uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z wymienionych w ustawie substancji, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

 

7 grup napojów nie podlega opłacie cukrowej.

 

Opłacie nie podlega wprowadzenie na rynek krajowy napojów:

1) będących wyrobami medycznymi;

2) będących suplementami diety;

3) będących żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatami do początkowego żywienia niemowląt, preparatami do dalszego żywienia niemowląt;

4) będących wyrobami akcyzowymi;

5) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju;

6) będących roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju;

7) będących wyrobami, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się mleko albo jego przetwory.

 

 

Kiedy na​liczyć opłatę cukrową?   

 

Opłacie podlega w​​prowadzenie na rynek krajowy napoju, czyli:

- sprzedaż (dokonywanie na terytorium​​ RP, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów) napojów do pierwszego punktu sprzedaży detalicznej przez:

o    podmioty sprzedające napoje do punktów sprzedaży detalicznej,

o    podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną napojów będące:

o    producentami (napojów),

o    nabywcami napojów w ramach WDT,

o    importerami napojów,

o    zamawiających, w przypadku gdy skład napoju stanowi element umowy z producentem,

- sprzedaż detaliczna (sprzedaż konsumentom) napojów przez:

o    producenta (napojów),

o    zamawiającego, w przypadku gdy skład napoju stanowi element umowy z producentem,

o    nabywcę napojów w ramach WDT,

o    importera napojów,

- sprzedaż napojów p​​odmiotowi prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową.

 

Obowiązek naliczenia opłaty powstaje z dniem wprowadzenia na rynek krajowy (inaczej mówiąc sprzedaży) napoju.

 

W jakim terminie należy złożyć informację oraz dokonać zapłaty?

 

Informacje o należnej opłacie cukrowej składa się do Urzędu Skarbowego wyłącznie elektronicznie, w takim samym terminie jak deklarację VAT, tj. do 25 dnia kolejnego miesiąca.

W tym samym termionie należy wpłacić naliczoną opłatę cukrową na rachunek urzędu.

 

W przypadku niewykonania obowiązku rozliczenia i zapłaty opłaty cukrowej, urząd skarbowy doliczy dodatkowe 50%  w ramach kary.

 

Na kim ciąży obowiązek zapłaty opłaty cukrowej?   

 

Obowiązek opłaty podatku cukrowym należy do:

o    producenta napojów,

o    zamawiającego napoje u producenta,

o    nabywcy napojów w ramach WDT,

o    importera napoju,

o    podmiotu sprzedającego napoje do punktów sprzedaży detalicznej inny niż wymieniony powyżej (np. hurtownia prowadząca sprzedaż wyłącznie hurtową).

 

Hurtownie prowadzące zarówno handel hurtowy oraz detaliczny nie rozliczają podatku - otrzymują one dostawy asortymentu z już naliczonym podatkiem!   

Punkty sprzedaży detalicznej – sklepy, kioski, gastronomie – nie są naliczają ani nie odprowadzają  opłaty cukrowej. Kupują one napoje z już naliczonym podatkiem cukrowym. Za wyjątkiem gdy sklep lub gastronomia zamawia u producenta wyprodukowanie własnej marki napojów.

 

Obowiązek zapłaty opłaty ciąży na:

- podmiocie sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej;
- podmiocie prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku:

o    producenta;

o    podmiotu nabywającego napoje w ramach WDT;

o    importera napoju.

 

Ile wynosi opłata cukrowa?   

 

Wysokość opłaty zależna jest od składu danego napoju w przeliczeniu na litr. W przypadku, gdy napój zawiera:

o    Poniżej 5 gramów cukrów na 100 ml opłata wynosi 0,50 zł. Dodatkowo za każdy kolejny gram powyżej 5 gramów w 100 ml napoju należy doliczyć 0,05 zł. Do wyliczenia podatku, gramy cukru zaokrągla się w górę,

o    Dodatek innych substancji słodzących, np. aspartam, stewia - dopłata wynosi 0,50 zł bez względu na ich zawartość w napoju,

o    Dodatek kofeiny lub tauryny - dopłata wynosi 0,10 zł/litr produktu,

o    Dodatek min. 20% soku lub jest izotonikiem - dopłata wynosi 0,05 zł za każdy gram powyżej 5 gramów w 100 ml napoju.

 

Jeśli napój posiada w składzie cukier oraz substancję słodzącą, np. aspartam lub stewię to opłata w wysokości 0,50 zł naliczana jest tylko raz.

 

Maksymalna wartość opłaty cukrowej w przeliczeniu na litr produktu wynosi 1,20 zł.

 

Opracowano na podstawie: Ustawa o zdrowiu publicznym

 

Przeczytaj także:

Spis z natury w małej firmie

Kiedy opłaca się być na VAT

Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

ul. Gdańska 67/4
85-005 Bydgoszcz

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00