Zadaj pytanie

Co nowego W świecie podatków

Przedłużenie terminów składania zeznań

Przedłużenie terminów składania zeznań

Mamy piękny wiosenny kwiecień. Niestety zazwyczaj ten miesiąc kojarzy się z obowiązkiem złożenia rocznego zeznania PIT oraz opłacenia podatku do urzędu skarbowego. W tym roku, w związku z epidemią koronawirusa, Ministerstwo Finansów zadecydowało, iż nie będzie sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r. Myślę, iż wielu przedsiębiorców odetchnęło z ulgą, mając do dyspozycji dodatkowy miesiąc.

 

Na mocy przepisów “TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” wiele innych terminów dopełnienia obowiązków, obciążających przedsiębiorców, zostały wydłużonych. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy wykaz terminów, które również zostały wydłużone (UWAGA! Nie dotyczą one podatku VAT ani deklaracji VAT!):

 • złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłata należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – do 31 maja 2020 r.
 • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacie nienależnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem tzw. czynnego żalu (w takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza)
 • zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, zatwierdzenie sprawozdania finansowego – przedłużenie terminu o 3 miesiące,
 • przesłanie w formie elektronicznej sprawozdania finansowego przez podatnika PIT do Szefa KAS –do 31 lipca 2020 r.,
 • płatność opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 – do 30 czerwca 2020 r.
 • rejestracja pojazdu używanego, sprowadzonego z terytorium UE nie później niż 1 marca – 180 dni od daty sprowadzenia pojazdu (standardowy termin to 30 dni; wydłużenie terminu obowiązuje w okresie do 31 grudnia 2020 r.),
 • zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu zarejestrowanego pojazdu nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie nowelizacji specustawy – 180 dni od daty nabycia lub zbycia (standardowy termin to 30 dni; wydłużenie terminu obowiązuje w okresie do 31 grudnia 2020 r.),
 • złożenie informacji o cenach transferowych za 2019 r. – do 30 września 2020 r.,
 • dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – do 13 lipca 2020 r.,
 • zawiadomienie o dokonaniu zapłaty na rachunek niewskazany w tzw. białej liście VAT – wydłużenie terminu z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu,
 • obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych– przesunięcie terminu dla pracodawców zatrudniających od 50 do 249 osób według stan na 30 czerwca 2019 r. – wydłużenie terminu do 10 listopada 2020 r. (z 11 maja 2020 r.),
 • wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT – od 1 lipca 2020 r.,1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
 • wprowadzenie nowej definicji produktów rolnych i usług rolniczych w ustawie o VAT– od 1 lipca 2020 r.,
 • obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników – od 1 lipca 2020 r.
 • zapłata zaliczek na podatek PIT zatrudnianych osób (przekazanie zaliczki przez płatnika) za marzec i kwiecień 2020 r. – do 1 czerwca 2020 r. (zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja) – jeżeli pracodawca (płatnik) poniesie negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; pojęcie „negatywnych konsekwencji” nie zostało zdefiniowane w ustawie,
 • możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej – przedłużenie do31 grudnia 2020 r. (dotychczas możliwość taka była dopuszczana w okresie do 30 czerwca 2020 r.);dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej należy wprowadzić do BDO niezwłocznie, ale nie później niż do 31 stycznia 2021 r. (dotychczas – do 31 lipca 2020 r.),
 • możliwość ubiegania się o odroczenie terminu wykonania badań technicznych (UDT) i zezwolenie na eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (warunek:eksploatujący musi złożyć oświadczenie, że od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego oraz, że jego dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska).
 • przesunięcie terminu rozpoczęcia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej – z 1 lipca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r

 

Wydłużenie terminu płatności zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

 

W przypadku zaliczek na podatek PIT zatrudnianych osób, pobranych przez pracodawcę w marcu i kwietniu 2020 r., zapłata (przekazanie zaliczki przez płatnika), będzie mogła nastąpić w terminie do 1 czerwca 2020 r. (zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja) – jeżeli pracodawca poniesie negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 

Pozdrawiam,
Dobra Księgowa

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

ul. Gdańska 67/4
85-005 Bydgoszcz

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00