SPLIT PAYMENT

SPLIT PAYMENT

Funkcjonuje w przepisach o VAT od lipca 2018 r. Jednak do tej pory podatnicy decydowali sami o tym, czy płatności będą dokonywać w mechanizmie podzielonej płatności, czy też nie.
Od 1 listopada 2019 r. metoda ta dla niektórych podatników stała się obowiązkowa Dla kogo?
Obowiązkowe zastosowanie SPLIT PAYMENT wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:
▪obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
▪wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty
▪co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta zostanie w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
▪sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami – transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony
Ponadto czynni podatnicy VAT świadczący usługi lub dostarczający towary z załącznika nr 15 ustawy o VAT oraz ich nabywcy będą zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego. Wynika to z faktu, że dla prywatnych rachunków bankowych nie jest otwierany rachunek VAT oraz nie jest możliwe korzystanie z komunikatu przelewu do zastosowania SPLIT PAYMENT

Dodaj komentarz