Zadaj pytanie

Co nowego W świecie podatków

Sprzedaż wirtualna, podatek realny.

Sprzedaż wirtualna, podatek realny.

23.01.2021 r.

 

Sprzedaż wirtualnych przedmiotów, kont, elementów i postaci  w grach komputerowych online ma się całkiem dobrze. Nowopowstała branża handlu przedmiotami wirtualnymi nadal wzbudza sporo kontrowersji.

Szybki rozwój branży spowodował zainteresowanie się organów podatkowych. Wydano kilkadziesiąt interpretacji podatkowych w sprawie opodatkowania sprzedaży przedmiotów wirtualnych.

 

Z artykułu dowiesz się kiedy należy założyć działalność gospodarczą oraz jaki podatek trzeba będzie zapłacić.

 

W chwili gdy zbywanie przedmiotów wirtualnych zaczyna mieć charakter zorganizowany i ciągły, stając się źródłem regularnych dochodów, powstaje konieczność założenia działalności gospodarczej.

 

Jednakże, w przypadku przychodów nieprzekraczających 1400 zł miesięcznie, istnieje możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym ebooku 10 pułapek działalności nierejestrowanej oraz w artykule: Działalnośc bez rejestracji - kasa fiskalna

 

Działalność polegająca na sprzedaży wirtualnych przedmiotów w sieciowych grach komputerowych należy zarejestrować z kodem PKD 47.91.Z ( sprzedaż detaliczna prowadzona przez domu sprzedaży wysyłkowej lub Internet).

 

Jak rozliczyć otrzymane przychody?

 

Sposób rozliczenia jest uzależniony od tego czy sprzedaż itemów jest dokonywana w sposób incydentalny, sporadyczny, jednorazowy, nie mając na celu stałych regularnych przychodów czy też w sposób ciągły i nastawiony na regularny dochód.

 

  • Sprzedaż sporadyczna

 

Zgodnie z wydana interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach, w przypadku standardowej umowy licencyjnej, osoby fizyczne dokonujące pojedynczej transakcji związanej ze sprzedażą wirtualnych przedmiotów ( ang. in-game items)  uzyskują przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych.

 Natomiast, w przypadku gdy regulamin gry dopuszcza sprzedaż tego typu przedmiotów, będzie to przychód z pozostałych źródeł.

W obydwu przypadkach przychód należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 i opodatkować według skali, tj. 17% lub 32%

 

  • Sprzedaż przez małoletnich

 

Co do zasady, dochody małoletnich dzieci, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców. Tym samym przychód ze sprzedaży dóbr wirtualnych powinien być rozliczony przez rodziców.

Przychód dziecka ze sprzedaży wirtualnej może spowodować przekroczenie ustawowego progu i rodzice nie będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej.

 

 

  • Sprzedaż regularna

 

Sprzedaż wirtualnych przedmiotów może być opodatkowana ryczałtem. Wysokość stawki podatku zryczałtowanego zależy od sposobu pozyskania i sprzedaży itemów.

 

Odsprzedaż wirtualnych przedmiotów za pomocą serwisów aukcyjnych lub sklepów internetowych.

 

Gdy przedmioty już istnieją i nie podlegają przetworzeniu w jakikolwiek sposób, mogą być potraktowane jako towary. W tym przypadku przychody uzyskane w taki sposób mogą być potraktowane jako pochodzące z działalności usługowej w zakresie handlu, opodatkowane 3% stawką ryczałtu.

 

Sprzedaż samodzielnie wytworzonych wirtualnych przedmiotów.

 

Gdy przedmioty zostały przez sprzedającego samodzielnie wytworzone , to taką transakcje należy traktować jako sprzedaż wytwarzanej prze siebie usługi. Opodatkowanie stawką 8,5% podatku zryczałtowanego.

 

Czy  możliwe jest zastosowanie 5,5 % stawki podatku zryczałtowanego?

Otóż zgodnie z wytycznymi organów podatkowych, wirtualne wykonanie artefaktu/wydobycie surowców w grze nie może być traktowane jako rzeczywista działalność wytwórcza, gdyż ta może dotyczyć wyłącznie rzeczy materialnych.

 

 

Instalowanie dodatkowego oprogramowania w celu wytworzenia przedmiotu.

 

W przypadku gdy podatnik musiał instalować dodatkowe oprogramowanie w celu wytworzenia przedmioty, powinien zastosować 17% stawkę podatku zryczałtowanego, gdyż ta stawka obejmuje usługi związane z zapisywaniem programów komputerowych.

 

 

Obrót wirtualnymi przedmiotami a podatek VAT.

 

W większość przypadków handel przedmiotami wirtualnymi będzie uznany za świadczenie usług elektronicznych ( art.2 pkt 26 ustawy o VAT).

Świadczenie usług elektronicznych jest opodatkowane stawką podstawową 23%.

Możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ustawy o VAT do limitu 200.000 zł.

 

Przykład działalności do której ma zastosowanie 3% stawki podatku zryczałtowanego.

 

Interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, z dnia 12 października 2020 r. 0114-KDWP.4011.73.2020.2.PP:

 

Przedsiębiorca-wnioskodawca „prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach której zajmuje się sprzedażą poprzez mechanizm tzw. "lootboxów" na stronach internetowych. Jest to szczególny rodzaj sprzedaży polegający na tym, że nabywca korzysta z wirtualnej "skrzynki", w której znajdują się rożne losowo dobrane przedmioty, najczęściej takie, które wykorzystywane są w grach (broń, "apteczki" pozwalające na odzyskanie siły w grze, tzw. skiny zmieniające ubiór wirtualnej postaci lub kolorystykę uzbrojenia, cyfrowy klucz do gier itp.).

Mechanizm polega na tym, że w zamian za określoną kwotę pieniędzy (względnie ekwiwalent w postaci różnego rodzaju punktów, wirtualnego portfela itp.) nabywca nabywa prawo do zakupu przedmiotu ze "skrzynki". Przedmiot ten w chwili zakupu (tj. przekazania wynagrodzenia zapłaty) pozostaje jednak nieznany i zostaje wybrany dopiero później, po otwarciu "skrzynki", w drodze losowania przeprowadzonego przez komputerowy algorytm.

W niektórych przypadkach mechanizm losowania podlega pewnym modyfikacjom: Użytkownik może stworzyć swoją własną skrzynię, tj. wybiera, jakie przedmioty mają znaleźć się w jego skrzyni i sam ustala szanse procentowe wylosowania tych przedmiotów. W takim przypadku, poprzez zapłatę podwyższonej ceny, nabywca zwiększa szansę na wylosowanie atrakcyjnego dla siebie przedmiotu. Jednak nawet w takim przypadku nabywca nie może być pewien tego, jaki będzie wynik losowania.

Wnioskodawca pozyskuje wirtualne przedmioty przede wszystkim poprzez strony internetowe - (...) oraz (...). Obie strony są pośrednikami zakupów wirtualnych przedmiotów między graczami. Po zakupie Wnioskodawca otrzymuje dokument, na którym znajduje się logo/nazwa strony pośrednika, nazwa wirtualnego przedmiotu oraz cena, za jaką Wnioskodawca go nabył. Wnioskodawca posiada również potwierdzenie przelewu za zakupiony wirtualny przedmiot wynikający z rachunku bankowego lub innego serwisu transakcyjnego (...) etc.).

Wnioskodawca następnie sprzedaje wirtualne przedmioty przez lootboxy (tj. ww. "skrzynki"), do których dostęp (nabywcom) zapewniają własne strony internetowe Wnioskodawcy.

Płatności za sprzedane przedmioty realizowane są poprzez firmy oferujące usługę typu "premium SMS" (płatność ma miejsce poprzez wysyłkę SMS-a) lub w inny sposób, obejmujący m.in. płatność poprzez karty płatnicze lub nawet płatność walutami wirtualnymi.

Sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych (dalej: "Nabywcy"). Nabywcami przedmiotów są zarówno klienci krajowi jak i zagraniczni, którzy po uiszczeniu płatności otrzymają losowy wirtualny przedmiot. Następnie takie przedmioty (np. zbroja dająca wielką moc lub szybkostrzelna broń) mogą pojawić się w grze - w zależności od przeznaczenia przedmiotu (wiele z nich związanych jest z jedną konkretną grą) oraz od decyzji Nabywcy.

Zakupiony przedmiot trafia do Nabywcy w niezmienionej formie, tj. przedmioty zostają odprzedane w takiej samej formie, w jakiej zostały one zakupione przez Wnioskodawcę.”

 

W opisanym wyżej przypadku, organ podatkowy potwierdził możliwość zostosowania 3% stawki podatku zryczałtowanego.

 

Prowadzisz lub planujesz działalnośc w zakresie obrotu przedmiotami wirtualnymi - skorzystaj z naszej pomocy : Konsultacja księgowa ONLINE

 

Przeczytaj także:

Kiedy opłaca się być na VAT?

Ochrona majątku osobistego przedsiębiorcy

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

ul. Gdańska 67/4
85-005 Bydgoszcz

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00