Zadaj pytanie

Co nowego W świecie podatków

Tarcza 7.0 dla hoteli i kempingów

Tarcza 7.0 dla hoteli i kempingów

30.01.2021 r.

 

Tarcza 7.0

Od 1 lutego będzie dostępna dodatkowa pomoc dla firm.

 

Kto otrzyma wsparcie?

 

Pomoc została rozszerzona o 6 kodów PKD:

 

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

79.11.A - Działalność agentów turystycznych

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

 

W ramach Tarczy 7.0 są dostępne 4 instrumenty wparcia

 

 • Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. – jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.
 • Ponowne świadczenie postojowe – gdy spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40% niższy w stosunku do okresu porównawczego. Postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie.
 • Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności – dla mikro i małych przedsiębiorców, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym; wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r.
 • Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – warunkiem otrzymania dopłaty będzie spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku; wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r.

 

Warunku przyznania pomocy:

 

 • przeważający rodzaj PKD na 30 listopada 2020 r. wymieniony w Tarczy antykryzysowej 7.0 ( baza REGON)
 • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
 • zarejestrowanie się w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.
 • przekazanie do 28 lutego 2021 r. deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.(chyba że jest zwolniony z tego obowiązku)
 • złożenie wniosku do 31 marca 2021 r.
 • brak zawieszenia działalności na dzień 30 listopada 2020

 

Pełna treść rozporządzenia: Tarcza 7.0

 

Czy firma która otrzymała dotacje 5 tys. zł z Tarczy 6.0 może ubiegać się o kolejną dotację w ramach Tarczy 7.0?

 

Przedsiębiorcy którzy skorzystali z dotacji w grudniu 2020  lub styczniu 2021 mogą ubiegać się o nową dotację - o ile spełnią poniższe warunki:

 

 • rozpoczęli działalność najpóźniej w listopadzie 2019 r.
 • prowadzili działalność na dzień 30 listopada 2020 r.
 • uzyskali przychód niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego
 • nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

 

Konsultacje ONLINE

 

Przeczytaj także:

Subwencja finansowa PFR 2.0

Tarcza 6.0

Kiedy opłaca się być na VAT?

 

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

ul. Gdańska 67/4
85-005 Bydgoszcz

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00