Zadaj pytanie

Co nowego W świecie podatków

Tarcza branżowa dla młodych firm!

Tarcza branżowa dla młodych firm!

28.02.2021 r.

 

TARCZA 8.0 - tarcza branżowa na nowych zasadach.

Sprawdż czy możesz z niej skorzystać!

 

 

Dostępne są cztery formy pomocy:

 

  • zwolnienie ze składek ZUS,
  • postojowe z ZUS,
  • dotacja 5 tys. zł z urzędu pracy,
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy.

 

Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc finansową z przedłużonej tarczy branżowej jest prowadzenie działalności gospodarczej

oznaczonej określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r.

Dodatkowo trzeba wykazać spadek przychodów o co najmniej 40 proc.

 

Zasady pomocy są bardziej elastyczne, wystarczy  spadek przychodów co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

- w miesiącu poprzednim,

- w miesiącu analogicznym roku poprzedniego,

- we wrześniu 2020 r.

 

 

Zwolnienie ze składek ZUS

Kolejna pozytywna zmiana: postojowe można uzyskać bez względu na to, czy wcześniej otrzymano takie świadczenie.

Zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS - dodano luty 2021

Wnioski o zwolnienie ze składek można będzie składać najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r.

 

Postojowe

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł przysługuje:

  • jednokrotnie (działalność handlowa)
  • dwukrotnie (muzea)
  • trzykrotnie (pozostałe uprawnione firmy)

Uwaga! Lliczbę przysługujących świadczeń pomniejsza się o liczbę świadczeń, które zostały wypłacone na podstawie poprzedniego rozporządzenia – z 19 stycznia.

 

Dotacja 5 tys. zł

Bezzwrotna dotacja w wysokości 5 tys. zł „na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej” może być przyznana:

  • dwukrotnie w przypadku firm z branży handlowej oraz muzeów,
  • trzykrotnie w przypadku pozostałych uprawnionych firm.

Podobnie jak w przypadku postojowego, także pomniejsza się o liczbę wypłaconych dotacji.

Wnioski o dotację będzie można składać do 31 maja.

 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można składać do 31 marca. Przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r.

Dodanie września 2020 r. jako okresu, do którego porównujemy spadek przychodów, otwiera możliwość ubiegania się o tę pomoc dla przedsiębiorców, którzy z poprzednich wersji tarczy nie mogli skorzystać.

Uwaga! Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników można uzyskać maksymalnie za trzy miesiące. Z dofinansowań z najnowszej tarczy skorzystamy tylko wtedy, nie wykorzystaliśmy dotąd całego trzymiesięcznego okresu.

 

Warunku formalne przyznania wsparcia:

·      Przedsiębiorca, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadził działalność gospodarczą,

·      Rodzaj przeważającej działalności (PKD) 2007 - weryfikacja w bazie REGON na dzień 30.11.2020:

 

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Postojowe maksymalnie jednokrotne, dotacja maksymalnie dwukrotnie.

 

91.02.Z Działalność muzeów

Postojowe maksymalnie dwukrotnie, dotacja maksymalnie dwukrotnie.

 

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z Działalność szpitali

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

Postojowe maksymalnie trzykrotnie, dotacja maksymalnie trzykrotnie.

 

Konsultacja ONLINE

 

Przeczytaj także:

Tarcza 7.0

Tarcza finansowa PFR 2.0

 

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

ul. Gdańska 67/4
85-005 Bydgoszcz

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00