Zadaj pytanie

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

Poznaj naszą ofertę

Tarcze i Dotacje

Tarcze i Dotacje

Biuro Rachunkowe Dobra Ksiegowa pomaga w pozyskaniu i rozliczeniu finansowania z Tarczy antykryzysowej, Subwencji PFR oraz Dotacji na rozpoczęcie działalności.

Nasze pomoc dostępna także online:

Konsultacja online - TARCZA

 

Konsultacja online - DOTACJA

 

Często osoba planująca założenie własnej działalności gospodarczej szuka źródeł jej finansowania lub chociaż częściowego wsparcia na start. Doskonałym narzędziem jest DOTACJA z Powiatowego Urzędu Pracy. Ogromnym plusem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna, chyba że naruszymy warunki umowy.

 

Czas wydania decyzji wynosi zazwyczaj do 30 dni. Po podpisaniu umowy z PUP i dokonaniem wpisu w CEIDG, przedsiębiorca otrzymuje dotację na rachunek bankowy. Dotacja jest wypłacana z góry, jej rozliczenie następuje dopiero po sfinalizowaniu wszystkich zakupów.

 

1.  Warunki do wnioskowania o dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy:

 

status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
brak działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
niekarany/a za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
nie skorzystał/a wcześniej z takiego wsparcia ani nie złożył/a wniosku o dotację do innego Powiatowego Urzędu Pracy,
ze wsparcia wykluczeni są studenci studiów dziennych oraz osoby, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
 
2.  Możesz skorzystać z naszego wsparcia – przygotujemy dla Ciebie wniosek:

 

na dofinansowanie w ramach programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
na dofinansowanie w ramach prac interwencyjnych,
w celu odzyskania kosztów poniesionych na przygotowanie pracowników do wykonywania zawodu w firmie; oraz kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy lub doposażenia już istniejących.
 
Pomogliśmy WAM pozyskać ponad 1000 dotacji na rozpoczęcie działalności z PUP! Łączna kwota wypłaconego wparcia przekroczyła 20 mln zł!

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15
73-110 Stargard

+48 783 001 883
+48 91 834 02 36

biuro@dobraksiegowa.info

Godziny otwarcia:
Pn - pt 8:00 - 15:00