USŁUGI DODATKOWE

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych dla Państwa usług dodatkowych:

 

Pozyskanie dotacji z Urzędu Pracy
– Przygotowanie wniosku na dofinansowanie w ramach programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych
– Przygotowanie wniosku na dofinansowanie w ramach prac interwencyjnych
– Przygotowanie wniosku  w celu odzyskania kosztów poniesionych na przygotowanie pracowników do wykonywania zawodu w firmie; oraz kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy lub doposażenia już istniejących

Archiwizacja dokumentów

Archiwizacja dokumentów nie należy do Państwa ulubionych czynności? Wiedząc ile negatywnych emocji może przysporzyć oraz ile przestrzeni biurowej zająć, spieszymy z pomocą. 

Zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, faktury należy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wychodząc naprzeciw problemom, które realizacja tego zapisu może generować, proponujemy następujące usługi:

– Archiwizacja dokumentów (kwalifikowanie i sklasyfikowanie dokumentów, komputerowe sporządzenie ewidencji przechowywanych segregatorów, wydzielanie dokumentów,
dla których upłynął okres obowiązkowego przechowywania zgodnie z ordynacją podatkową)
– Przechowywanie dokumentów
– Niszczenie dokumentów

* Płatność za świadczone w tym zakresie usługi jest jednorazowa i pobierana z góry za okres 6 lat.