Jak rozumiem indywidualne podejście do klienta versus standaryzacja usługi księgowej?